AviX ERGO

İş güvenliğinin ve çalışma şartlarının daha da sıkı sorgulanmaya başladığı günümüzde Ergonomi, firmaların gündem maddeleri arasında yer almaya başladı

AviX Ergo video analizi sayesinde çalışma şartları analiz edilip sıkıntılar ortaya çıkarılıyor ve koşullarda iyileşmeler sağlanıyor

AviX Ergo'da fiziksel sıkıntıların görselleştirilmesi ve standart seviyelerin yanında psikolojik şartları da analiz eden sorular bulunuyor.

Stockholm Üniversitesinden Prof. Gunnar Borg'un hazırladığı Borg CR-10 derecelendirmesi kullanılıyor.