Yalın Altı Sigma: ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Müşterimizin ihtiyacına, kaynaklarına göre 2 ay ile 8 ay kadar süre içerisinde tamamlanan bu aşamada amaç, sürdürülebilir ve başarısı garanti edilmiş bir uygulamaya başlamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.

Bu amaçla yürütülen temel faaliyet adımları;

  1. Yalın Altı Sigma Simülasyonu,
  2. Yalın Altı Sigma Şampiyon Yönetici Eğitimi,
  3. Süreç Değer Akış Çalışmaları,
  4. Strateji ve Hedef belirleme çalıştayları,
  5. Çalışan Bilinçlendirme Eğitimleri,
  6. Proje Belirleme Çalışmaları,
  7. Yalın Altı Sigma Organizasyonu, Proje Ekibi oluşturma çalışmaları,
  8. Takım Etkinliği ve Belbin Profil Analizleri,
  9. Proje Beyanlarının Hazırlanması,
  10. Proje Yönetim Göstergelerinin Oluşturulması