DENEY TASARIMI (DoE - Design of Experiment)

Design of Experiment adı verilen ileri düzey istatistiksel araçları içeren yöntem özellikle üretim amaçlı olarak proses girdileri ile çıktıları arasındaki ilişkileri matematiksel modeller ile ortaya koymaktadır. Bu sayede üretim prosesinin çıktısı olan kriterleri en iyi seviyelere ayarlamak için deneme yanılma veya her seferinde bir faktör çalışmaları yerine bilimsel bir yöntem kullanmamıza olanak sağlamaktadır. Bu sayede prosesin kritik parametrelerini olması gereken en optimum seviyeye ayarlama olanağına kavuşulabilmektedir.

Deney Tasarımı ile belirlenen girdi parametrelerinin en iyi seviyelerinin İstatistiksel Proses Kontrol yöntemleri ile kontrol altına alınması ve hata oluşmadan önce hatayı önleyecek sinyallerin değerlendirilmesi gereklidir. Buna karşın bir çok İPK uygulamasında sürecin kritik girdilerinden çok, süreç çıktıları için İPK uygulamaları yapılmaktadır. Maalesef İPK uygulamalarında yapılan bu hata İPK’den beklenilen katma değerin elde edilememesine neden olmaktadır. Mühim olan girdi oparametrelerinde meydana gelen değişkenlikleri kontrol ederek, çıktı üzerindeki değişkenliği, henüz hata oluşmadan (Proaktif) tespit edebilmektir.

Deney Tasarımı sonucu belirlenen kritik süreç parametrelerinin İPK ile kontrol edilmesi gereklidir. İPK uygulamalarında ise online çalışmayan veri toplama tabloları veya iş işten geçtikten sonra verilerin analizi fayda sağlamamaktadır. SPAC Danışmanlık olarak veri tabanı üzerinde online İPK yapmaya olanak sağlayan yazılım Tübitak destekleri sayesinde geliştirilmiştir. Bu sayede üretim hatlarında sürecin girdilerine ait veri girişleri online olarak değerlendirilmekte, Nelson testlerinden geçemeyen ölçümler için sinyal mekanizması ile çalışanların ilgisini çekerek, İPK’dan sorumlu olan mühendis ve çalışanlara mail ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet açmaktadır. Böylelikle İPK aracının doğru ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.