Yalın Altı Sigma: 3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI

Yalın Altı Sigma uygulamalarında en sık karşılaşılan problem, uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu aşamada doğru yayılım stratejisini belirleyen kuruluşlar, ilk uygulamaları takiben, yeni dalga projeleri devreye alarak sürdürülebilirlikten sorumlu olacak sistemi kurmalıdırlar.

Bu amaçla yapılabilecek faaliyetler;

Sürdürülebilirlik kapsamının ilerleyen aşamalarında, kuruşlar danışman desteğinden bağımsız olarak, eğitim ve proje danışmanlık süreçlerini kendi başlarına sürdürecek yetkinliğe kavuşacaklardır.

SPAC Danışmanlık olarak amacımız Karakuşak veya Yeşilkuşak yetiştirmekten çok, birlikte projeleri yapacağımız süreç iyileştirmeleri ile, 1 yıl içinde yatırımın 5 katı bir geri dönüşü müşterimize sağlamak ve DEĞER yaratmaktır.

Dünya rekabetinde avantajlı bir süreç yapısına kavuşmak için, LSS yalınlığında sizleri çözüm ortaklığına davet ediyoruz.