Yalın Altı Sigma: GENEL UYGULAMA PLANI

Genel hatları ile, Yalın Altı Sigma Uygulamalarını 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Her bir uygulama kapsamı ve niteliği müşterinin proseslerine önceliklerine göre özel olarak tasarlanmalıdır. Bu başlıklar;

  1. Alt Yapı Çalışmaları,
  2. Proje Uygulamaları ve Başlangıç,
  3. Sürdürülebilirliğin Sağlanması.

 

1. Alt Yapı Çalışmaları

Müşterimizin ihtiyacına, kaynaklarına göre 2 ay ile 8 ay kadar süre içerisinde tamamlanan bu aşamada amaç, sürdürülebilir ve başarısı garanti edilmiş bir uygulamaya başlamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.

Devamı...

2. Proje Uygulamaları ve Başlangıç

Alt Yapı Çalışmaları sonucunda, üst yönetimin adanmışlığı, katılımı, desteği sağlanmış olmalıdır. Bu şartlar altında projelerin ve proje yürütücüsü ekiplerin belirlenmiş olması gereklidir. Projeler, ekipler ve proje sponsorları belirlenmeden, Yalın Altı Sigma Eğitimlerine başlanılmamalıdır.

Devamı...

3. Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Yalın Altı Sigma uygulamalarında en sık karşılaşılan problem, uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu aşamada doğru yayılım stratejisini belirleyen kuruluşlar, ilk uygulamaları takiben, yeni dalga projeleri devreye alarak sürdürülebilirlikten sorumlu olacak sistemi kurmalıdırlar.

Devamı...