YALIN ALTI SİGMA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞTAYI

Yalın üretim tekniği son zamanlarda popüler olmasına karşın, bu tekniğin ilk uygulamaları Henry FORD'un 1900'lü yılların başlarındaki modelinin üretimi ile başlamıştır.

Üretim süreçlerinde mümkün olan en az kaynağı kullanarak en çok üretimi yapmak ve maksimum verimi elde etmek tüm şirketlerin başta gelen hedefidir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için mevcut üretim süreçlerinin ve iş akışlarının yeniden ele alınması ve optimizasyonlarının yapılması gereklidir. Üretim süreçlerinde Katma Değeri olmayan ve önemli kaynak israflarına neden olan hataların, farklı bir yaklaşımla ortaya çıkarılması ve yeniden tasarlanması gereklidir. Özellikle yoğun iş gücü ve malzeme akışı olan üretim firmalarının bu faydalı tekniği süreç mükemmelliği modeline ulaşmak için kullanması gereklidir.

Çalıştay kapsamında katılımcılara Yalın ve Altı Sigma’nın temel felsefeleri, bir şirket simülasyonu üzerinden aktarılmaktadır. Sigma seviyesinin belirlenmesi, proses çevrim verimliliği, çevrim zamanlarının kara olan etkileri bu eğlenceli ve öğretici çalıştayla katılımcılara aktarılmaktadır.

 

Eğitimin Süresi
2 Gün
Katılımcı Profili
Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Mühendisleri, Üretim Mühendisleri, Kalite Planlama Çalışanları ...
Eğitimin Konusu
Tam gün sürecek uygulamalı çalıştay gerçek şirket süreçlerinden alınmış bir oyun ile başlatılmaktadır. Şirketin mevcut durumuna dair toplanan verilerle şirketi süreç iyileştirme amacı ile DMAIC modülünü nasıl kullanacağı anlatılacaktır. Sigma seviyeleri, proses çevrim süreleri, proses verimlilikleri, Poke Yoke… gibi bir çok aracın tanıtımı simülasyon uygulamalarına paralel olarak gerçekleştirilmektedir.
Neden Bu Eğitim?
Yalın Altı Sigma metodolojisi ile Altı Sigma istatistiksel araçlarının ve Yalın Üretim Teknikleri'nin entegrasyonu sağlanarak, katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu program kapsamında geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak Yalın ve Altı Sigma uygulamalarının ne şekilde entegre edilebildiğini görmek, son derece güzel bir çalıştayla uygulamasını yapmak mümkündür. Yalın Üretim Teknikleri veya Yalın Altı Sigma ile ilgilenen kişilerin bu programa katılımları önerilmektedir.