İLERİ YALIN ARAÇLARI EĞİTİMİ

Temel Yalın tekniklerini kullanarak çok fazla sayıda proses iyileştirmesi yapmak mümkündür. Fakat süreçlerde yapılan iyileştirmeler belirli bir seviyelere ulaştıktan sonra, tecrübeye dayanan teknikler bizler için yetersiz kalabilmektedir. İyileştirme ve verimlilik projelerini bir adım daha ileri taşımak için Proses dengeleme, Analitik Parti Büyüklüğü, Kaizen, Genel çekme sistemleri bigi özel konular hakkında teknik bilgi sahibi olunması faydalıdır. Bu araçların bir sonrasında ise genellikle Altı Sigma araçlarının ve optimizasyon tekniklerinin gerektiği gözlemlenmektedir.

Eğitim kapsamında kapsamın katılımcılara ileri Yalın teknikleri hakkında gerekli bilgiler, bazı özel çalıştaylarla aktarılmaktadır.

 

Eğitimin Süresi
2 Gün
Katılımcı Profili
Orta Kademe Yöneticiler, Üretim Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Kalite Planlama Çalışanları ...
Eğitimin Konusu
2 Gün süren eğitim boyunca katılımcılara, Proses Dengeleme, Analitik Parti Büyüklüğü, Kaizen, Genel Çekme Sistemleri, Yerine Doldurma (Kanban) Sistemleri, Görsel Kontrol Araçları, Poke Yoke (Hata Önleme Sistemleri) konularında eğitim verilmektedir.
Neden Bu Eğitim?
SPAC Danışmanlığın 3,000 Adedi aşan proje uygulama ve danışmanlık deneyimi bu eğitimin teorik bilgi aktarımından çok, proje uygulama konusunda entelektüel bilgi ve deneyimlerin aktarımı şeklinde gerçekleşmesini sağlamaktadır. S.P.A.C. olarak özellikle kuruluşların canını sıkan ve sürekli olarak tekrarlayan proses problemleri için, katılımcılarla birlikte ilave danışmanlık süreleri öngörerek ve/veya Kaizen uygulamaları ile araçların gerçek bir proje üzerinde katılımcılara anlatılaması/öğretilmesini tercih ediyoruz.