YEŞİL KUŞAK YETİŞTİRME PROGRAMI

Merkezi Yalın Altı Sigma Yeşilkuşak Yetiştirme Programları genel katılıma açık programlardır ve birden fazla firmanın katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Teorik Eğitimler için gereken organizasyonlar S.P.A.C. Danışmanlık firması tarafından yapılmaktadır ve katılımcıların konforunu sağlayacak şekilde, gerekli donanıma ve eğitim ortamına sahip bir otel bünyesinde düzenlenmektedir.

Eğitime katılım sağlayan Yeşilkuşak adaylarının programa, süreçlerinden seçecekleri bir iyileştirme projesi ile katılması gerekmektedir. Adaylara teorik eğitimlere katılımları sonrasında Katılım Sertifikası verilecektir. Adayların Yeşilkuşak Başarı Sertifikası alabilmeleri için projelerini Yalın Altı Sigma araçlarını sistematik bir şekilde kullanarak hedeflerine ulaştırması gerekmektedir.

 

Eğitimin Süresi
Toplam 12 Gün
• Tanımlama + Ölçme-1
• Ölçme-2 + Analiz-1
• Analiz-2 + İyileştirme-1
• İyileştirme-2 + Kontrol
3 Gün
3 Gün
3 Gün
3 Gün
Katılımcı Profili
Bu programa Yalın Altı Sigma projesi uygulayacak süreç uzmanı tecrübesine erişmiş, üretim, tasarım, kalite, servis…. Çalışanlarının tamamı katılabilirler. S.P.A.C. olarak, katılımcılara gerçek uygulama yapacakları projelerinin olmasını şiddetle öneriyoruz. Proje uygulaması olmaksızın, eğitim projesi veya eğitim çalıştayları ile yetkin bir Yeşilkuşak olunabileceği yanılgısına kapılmamanızı öneriyoruz.
Eğitimin Konusu

TANIMLAMA + ÖLÇME-1

Bu aşamada Projenin hedef ve göstergeleri ile Müşteri beklentileri arasındaki ilişkiler belirlenir. Yeşilkuşak Adayının proje hedef ve göstergelerini tam olarak belirlemesi, Proje Şampiyonu, Finans Bölümü ve Ekip Üyeleri ile mutabakat sağlanması gereklidir.

Detaylı Süreç Haritaları yardımıyla, çıktılar üzerinde hataya neden olabilecek potansiyel süreç girdileri belirlenmelidir.

 • Yalın Altı Sigma Felsefesi
 • TÖAİK Problem Çözme Modeli
 • Takım Etkinliği
 • Proje Beyanı (Project Charter)
 • Finansal Analiz
 • Müşterinin ve İşin Sesi (VoC, VoB, VoP)
 • SIPOC (Tedarikçi - Müşteri Zinciri) ve Süreç Şeması
 • Sebep Sonuç Matrisi ve HTEA
 • Proje Planı - Tanımlama
 • Değer Akış Şeması
 • Veri Toplama Planı

Teknik Eğitim Süresi : 2 gün
Proje Uygulama Süresi : 2 hafta

ÖLÇME-2 + ANALİZ-1

Bir şeyi ölçemiyorsanız iyileştiremezsiniz. Bu doğrultuda, proje için tanımlanan çıktıların ve potansiyel süreç girdilerinin doğru olarak ölçülmesi çok önemlidir.

Bu aşamada, Yeşilkuşak adayının sürecinin değer akış şemasını oluşturması ile başlar. Ölçüm Sistem Yeterliklerinin garanti altına alınmasından sonra, süreç çıktı ve potansiyel girdilerine ait veriler, mevcut sürecin yeterliliklerinin belirlenmesinde, analiz çalışmalarında kullanılacaktır.

 • 1.Hafta Tekrar
 • Minitab Giriş
 • Temel İstatistik
 • Ölçüm Sistemi Analizi
 • Grafiksel Analizler
 • Kontrol Grafikleri
 • Yeterlilik Analizleri
 • Proje Planı - Ölçme
 • Detaylı Proses Analizi
 • Kaizen 5S, Set-Up Azaltma

Teknik Eğitim Süresi : 2 gün
Proje Uygulama Süresi : 3 hafta

ANALİZ-2 + İYİLEŞTİRME-1

Bilgi çağında önemli olan doğru verilere en kısa sürede ulaşmak, bilgiyi işlemek ve elde edilen verileri süratle uygulamaya koymaktır.

Bu aşamada Yeşilkuşak adayının çıktılar üzerinde değişkenliğe neden olabilecek potansiyel girdilerden önemli azları, önemsiz çoklardan ayırması beklenmektedir. Geleneksel yöntemlerden farklı istatistiksel teknikler, Yeşilkuşak adayına yardımcı olacaktır. Proses üzerine çalışacak adaylar ise detaylı süreç analizi teknikleri ile katma değersiz işlemleri yoketmeyi hedefleyecektir.

 • 2. Hafta Tekrar
 • Korelasyon
 • Çoklu Değişken Analizi
 • Hipotez Testleri
 • Ortalamaların Karşılaştırılması - t_test
 • Varyansların Karşılaştırılması
 • Nitel Verilerin Karşılaştırılması
 • Proje Planı - Analiz
 • Çekme Sistemleri

Teknik Eğitim Süresi : 3 gün
Proje Uygulama Süresi : 3 hafta

İYİLEŞTİRME-2 + KONTROL

Yıllardan beri çözülemeyen problemlerin ardında, geleneksel yöntemlerle fark edemeyeceğiniz etkileşimler vardır.

Bu aşamada Yeşilkuşak adayının projesi ile ilgili iyileştirme yönteminin belirlenmesi beklenir. Sürecin değişkenliğini yaratan önemli girdilerin, hangi düzeylere ayarlanması gerektiği Deney tasarımı gibi bilimsel araçlar yardımı ile belirlenir. Girdilerin birbirleri ile olan etkileşimleri, çıktının olabilecek en iyi durumları, bu aşama sonunda belirlenir.

 • 3.Hafta Tekrar
 • Ortalamaların Karşılaştırılması - ANOVA
 • Çoklu Regresyon
 • Deney Tasarımı Felsefesi
 • Tam Faktöryel Deneyler
 • Çözüm Önerileri ve İyileştirme Planı
 • Proje Planı - İyileştirme
 • Kalite Kontrol ve Önce-Sonra Analizi
 • İPK- İstatistiksel Proses Kontrol
 • Hata Önleme Sistemleri (Poka Yoke)
 • Görsel Kontrol Araçları
 • Standartlaştırma ve Dokümantasyon
 • Proje Kapanışı
 • Proje Planı - Kontrol

Teknik Eğitim Süresi : 3 gün
Proje Uygulama Süresi : 3 hafta

Atölye Çalışmaları

 • Süreç Şeması (Çay Demleme)
 • Sebep&Sonuç Matrisi (Çay Demleme)
 • Ölçüm Sistemi Analizi (Nicel ve Nitel Gage R&R)
 • Set-Up Azaltma, 5S (Dragster, 5S sayı oyunu)
 • ANOVA (Kağıt Atma)
 • Tam Faktöryel Deneyler (Mancınık ya da Aspirin)
Neden Bu Eğitim?
S.P.A.C.’nin Yalın Altı Sigma konusunda 3,000 adedi aşan proje danışmanlık deneyimi ve toplam 100 adede yakın Yeşilkuşak eğitim tecrübesi bu eğitimi eşsiz bir nitelik kazandırmaktadır. S.P.A.C. tarafından verilen Yeşilkuşak eğitim içerikleri dünya ölçeğinde verilen birçok Karakuşak eğitiminden fazla içerik ve teknik bilgiye sahiptir. Yabancı iş ortaklarımız SPAC tarafından verilen Yeşilkuşak eğitiminin son derece koyu bir Yeşilkuşak hatta Karakuşak sertifikasına eşdeğer olduğunu dile getirmektedir.