İLERİ SEVİYE KARAKUŞAK PROGRAMI

Bu program Altı Sigma Karakuşak Yetiştirme Programını tamamlayarak Karakuşak sertifikası almış kişiler için geliştirilmiştir.

Yaklaşık 2 yıl boyunca ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü ile yapılan araştırma projeleri sayesinde, Karakuşakların özellikle ürün ve ürünün üretileceği süreç tasarımları ile ilgili daha teknik araçları işlerinde kullanabilmelerine olanak sağlanmıştır. Karakuşakların kariyer gelişimlerinde, mevcut bilgilerini tazeleyerek kendilerini geliştirebilecekleri, teknik donanımlarını arttırabilecekleri bu program, Tasarımda Altı Sigma uygulamalarına geçiş için önemli bir mihenk taşı olacaktır.

 

Eğitimin Süresi
4 Gün
Katılımcı Profili
Altı Sigma Karakuşak ve/veya Yesilkuşaklar.
Eğitimin Konusu
Bu eğitim kapsamında Karakuşakların tasarım süreçlerinde Altı Sigma uygulamaları için kullanabilecekleri DMAIC - Tekrar, Minitab' de Nitel Gage R&R, Ölçüm Doğrusallığı Analizi, Nested Anova, Zaman Serisi Analizleri, Robust Tasarım ve Taguchi Yöntemleri, Karışım Tasarımları, Çoklu Çıktı Optimizasyonu, Kategorik Lojistik Regresyon, Sıralı Lojistik Regresyon gibi konular, uygulamalı çalıştayla birlikte incelenecektir.
Neden Bu Eğitim?
Karakuşak sertifikasina sahip olan çalışanların bilgilerini güncel tutarak, teknik donanımlarını arttırabilmeleri için her yıl en az 40 saat eğitim almaları ve bu eğitimlerini proje uygulamalarına aktarmaları gereklidir. Düzenli proje uygulaması yapmayan Karakuşakların yeteneklerinin zaman içinde yok olacağı gerçeğini hatırlatarak, Karakuşakların kendilerini geliştirebilecekleri bu eğitime katılmaları önerilmektedir. Bu sayede Karakuşaklar, ileri seviye istatistiksel araçları, özellikle tasarım ağırlıklı projelerde uygulayabilecek teknik yeterliliklere sahip olabileceklerdir. Sadece tasarım ile uğraşan değil, tüm mühendis Karakuşakların bu programa katılması ve Karakuşak kariyerlerini bütünlemeleri gereklidir.