İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (İPK) EĞİTİMİ

Üretim proseslerinde üretim maliyetlerini azaltmak, hata oranlarını düşürmek için bir takım proses ölçümleri yapılır. Hata olmaksızın hatanın olacağı durumları görebilmek ve bu hataları önleyebilmek için yoğun İstatistiksel Proses Kontroller uygulanmaktadır. Gerek ISO, gerekse diğer kalite sistemleri tarafından uygulanması önerilen İPK eğitimi ile, süreçlerimizde var olan kritik değişkenler hakkında daha bilimsel bilgilere sahip olabilirsiniz. Asıl amacına hizmet etmeyen veya göstermelik uygulanan İPK çalışmalarının, kuruluşlar için faydasız ve oldukça maliyetli olabileceğini belirterek, S.P.A.C.'nin Altı Sigma'dan gelen uygulama yeteneği ile İPK eğitimlerini farklı kılabilirsiniz.

 

Eğitimin Süresi
3 Gün
Katılımcı Profili
Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Araştırma Geliştirme ile Uğraşan Çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler ...
İstatistiksel Analiz Yazılımı
Eğitime katılan kişilere uygulamalarda ihtiyaç duyacakları Temel İstatistik analizlerini ve İPK uygulamalarını yapabilmeleri için 1 ay süre ile ücretsiz yazılım kullanım hakkı verilecektir.
Eğitimin Konusu
Eğitimde nitel ve nicel ölçümler için uygulanabilecek kontrol çeşitleri hakkında bilgi verilecektir. Temel istatistik, yeterlilik analizleri, değişkenlik Kaynakları, grafiksel yöntemler, hata tahminleri, İPK felsefesi, Tekli ve Kayan Aralık Grafikleri, X-Bar R, U, Np, P, C... gibi çizelgeler aktarılacaktır. Eğitimler bilgisayar kullanarak yapılacak olup, çalıştaylarda elde edilecek veriler için uygulamalar yapılacaktır. Eğitime katılan kişilerin uygulama başarı sertifikası alabilmeleri için, eğitimi takiben 2,5 ay içinde gerçek bir proje uygulamasını yaparak, konu uzmanının onayını alması gereklidir.
Neden Bu Eğitim?
İPK eğitimi yıllardan beri bilinen ve uygulanan bir içeriğe sahip olmasına rağmen, yapılan bir çok uygulamalarda, İPK felsefesine uygun hareket edilemediği görülebilmektedir. Uygulama temelli yaklaşımların eğitimin geri dönüşünde belirleyici olduğu göz önüne alındığında, uygulama sorumluluğu getiren bu program diger İPK eğitimlerine göre farklılık yaratacaktır. ODTÜ ögretim üyeleri ile birlikte geliştirilen bu paket kapsamında, SPAC'nin Altı Sigma uygulamalarındaki bilgi birikimlerini, akademik içeriklerle birleştirilerek, felsefesine uygun doğru uygulamalar yapabilme şansını yakalayabilirsiniz.