GÜVENİLİRLİK EĞİTİMİ

Güvenilirlik, Güvenlik ve Kalite günümüzün ticari ve endüstriyel süreçlerde başarıya ulaşmanın anahtar sözcükleridir. Güvenilirlik mühendisliği, sistem güvenilirliğinin sağlanması ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için birçok özel yönetim ve mühendislik araçlarını kullanır. Bu araçlar Güvenilirlik (Reliability ve Bakım Yapılabilirlik (maintainability) için Tasarım, Uygun Kalite Talimatlarının Oluşturulması ve Hata verileri ile Hata Analizi konularını içerir.

Güvenilirlik Mühendisliği, bir sistemin güvenilirlik, bakım yapılabilirlik ve desteklenebilirlik gibi özelliklerini etkileyen tüm faktörleri istatiksel ve yönetimsel araçlar ile analiz ederek sistemin yeterliliğini ve verimliliğini arttırır. Böylece teknolojik liderlik ve pazar payı gibi konularda şirketlere avantaj sağlar.

 

Eğitimin Süresi
2 Gün
Katılımcı Profili
Kalite Çalışanları, Mühendisler, üretim ve tasarım mühendisleri, Güvenilirlik mühendisleri, bakım personeli ile şirketlerin orta kademe yöneticileri.
Eğitimin Konusu
Eğitimde hem üretim hem de tasarım için Güvenilirlik Mühendisliği eğitimi katılımcılara sağlanacak güvenilirlik yazılımı ve uygulamalı senaryolar üzerinde yürütülen çalıştaylarla yürütülecektir. Eğitime katılan kişilerin uygulama başarısı sertifikası alabilmeleri için, eğitimi takiben 2,5 ay içinde gerçek bir proje uygulamasını yaparak konu uzmanının onayını alması gereklidir. Eğitimde yer alacak Güvenilirlik Mühendisliği konuları ve uygulamaları:
 • Ürün ömür testleri ve modelleri
 • Güvenilirlik veri analizi dağılımları ve istatistiksel araçlar
  • Güvenilirlik tahminleri, karşılaştırmaları
  • Garanti süresi ve maliyeti tahminleri
  • Güvenilirlik spesifikasyonları belirleme
 • Sistem Güvenilirliği ve Bakım Yapılabilirlik (RBD, FTA)
  • Güvenilirlik Blok Şemaları, Hata Ağaç Analizi
  • System Güvenilirliği, Bakım yapılabilirlik, Kullanılabilirlik kavramları
  • Ürün ömür çevrimi maliyet analizleri
Neden Bu Eğitim?
Bu eğitimde temel güvenilirlik prensipleri çalıştaylar ve yazılım desteği ile öğreneceksiniz. Eğitime katılmak size Güvenilirlik Mühendisliği konusunda yeni bir bakış açısı sağlayacak ve yeterliliğinizi ve verimliliğinizi artırmak için yeni metotlar sunacaktır. Bu eğitimde öğreneceğiniz teknikler size aşağıdaki gibi konularda yardımcı olacaktır.
 • Ürün Güvenilirliğini artırma
 • Garanti maliyetlerini / hatalı ürün oranlarını düşürme
 • Ürün Ömür çemberi maliyetlerini azaltma
 • Ürün tasarımını geliştirme
 • Test zamanlarını azaltma
 • Pazara yeni ürün sunma zamanını azaltma
 • Marka imajını sağlamlaştırma