NİCEL HIZLANDIRILMIŞ ÖMÜR TESTLERİ

Hızlandırılmış ömür testleri halen güvenilirlik mühendisliğinin görece yeni bir konusunu oluşturmaktadır. Fakat günümüzde farklı endüstrilerde hızla kabul görmeye başlamıştır. Hızlandırılmış ömür testleri bir ürünün normal kullanım koşullarında gösterdiği hataları ve arızaları daha hızlı bir şekilde göstermesini sağlamak için zorlayıcı koşulların uygulandığı bir süreçtir. Ürünleri daha hızlı hata yapmaya zorlayarak test süreleri ciddi bir biçimde düşürülebilir ve bununla birlikte ürünün ömür özelliklerini anlamaya yardımcı olacak pek çok bilgiye ulaşılabilir.

 

Eğitimin Süresi
2 Gün (Güvenilirlik Analizleri eğitimine katılanlar için)
3 Gün (Güvenilirlik Analizleri eğitimine katılmayanlar için)
Katılımcı Profili
Ar-Ge mühendisleri ve yöneticileri, Kalite Çalışanları, Mühendisler, Güvenilirlik mühendisleri.
Eğitimin Konusu
 • Temel Güvenilirlik Analizleri Kavramları
 • Nicel Hızlandırılmış Ömür Testleri (NHÖT) Kavramları
 • Analiz Prensiplerini Anlamak
 • Kullanım Seviyesi Modelleri Oluşturmak
 • NHÖT: Stres Yükleme Planları
 • Ömür – Stres İlişkileri: Tek Faktörlü Sabit Stres Modelleri
 • Ömür – Stres İlişkileri: İki Faktörlü Sabit Stres Modelleri
 • Grafiksel Sonuçlar: Faydalı Analiz Grafikleri
 • Güven Aralıkları
 • Ömür – Stres İlişkileri: Çok Faktörlü Sabit Stres Modelleri
 • Ömür – Stres İlişkileri: Zamana Bağlı Değişken Stres Modelleri
 • Degradation Analizi
 • Nicel Hızlandırılmış Ömür Testleri Planlamak
 • Vaka (Case) Çalışmaları
Neden Bu Eğitim?
S.P.A.C Danışmanlık olarak Nicel hızlandırılmış Ömür Testleri gerçekleştirerek ürünleri hakkında araştırmalar yapan firmaların rakiplerine göre önemli bir rekabet avantajı kazanacaklarını düşünmekteyiz. Çünkü, günümüz piyasalarındaki oyuncular çok hızlı ve agresif şekilde hareket etmektedirler. Bu ortamda zamanlama çok büyük önem kazanmaktadır. Eğer rakipleriniz kendi ürünü piyasaya sürmeden siz güvenilirliği yüksek bir ürünü piyasaya sürebilirseniz büyük bir rekabet üstünlüğü yakalamış olursunuz. Fakat pazara tam zamanında ürün sürmedeki bu avantajı nasıl yakalayacaksınız? Bu avantajı yakalamadaki en önemli faktörlerden birini de hızlandırılmış ömür testleri oluşturmaktadır.