İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ

Bir süreci iyileştirmek için öncelikle o sürecin ölçülmesi gereklidir. Ölçmeye başlamak, başarı ve başarısızlıkların ortaya çıkmasına ve hikayemsi yorumlar yerine daha somut ve verilere dayalı yorum yapma yeteneğinin gelişmesine olanak sağlar.

Genel olarak üretim süreçlerinde ölçme ve performans yönetimi daha yaygın bir uygulama gösterirken, hizmet süreçlerinde ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yeterli bir entelektüel birikimi olmadığı gözlemlenmektedir. İşte süreçleri ölçmek, değerlendirmek, verileri istatistiksel olarak analiz etmek, grafiklerle yorumlar yapmak… şirketin toplam süreç verimliliğine çok önemli katkılar sağlayacaktır. İstatistikler tekniklerin ve analizlerin olanaklarından mümkün olduğu kadar yararlanmak ve verilere dayalı karar verme süreçleri geliştirmek gerekir.

 

Eğitimin Süresi
3 Gün + 3 Gün Toplam 6 Gün lük eğitim 2 hafta ara ile 3’er gün olarak yapılmaktadır.
Katılımcı Profili
Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Müdürleri, Süreç Yöneticileri, Uzmanlar, Raportörler, Müşteri Temsilcileri, Satış Müdürleri ve bir çok sektördeki süreç uzmanları...
Eğitimin Konusu
İki faz halinde toplam 6 gün olarak verilecek eğitim süresince bilgisayar ve istatistiksel analizler için Minitab yazılımı kullanılacaktır. Eğitim boyunca katılımcılara; Temel istatistik, Veri toplama planı, Minitab, Ölçüm Sistemi, Yeterlilik ve Grafiksel analizler, Kontrol Grafikleri, Korelasyon, Çoklu Değişken Analizi, Hipotez Testleri, Ortalamaların Karşılaştırılması, Varyansların Karşılaştırılması, Nitel verilerin Karşılaştırılması, ANOVA ve Regresyon konularında eğitim verilecektir.
Neden Bu Eğitim?
Eğer hizmet süreçlerinde çalışıyorsanız ve süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sizin ilgi alanınıza giriyorsa, bu eğitime katılarak çok önemli çözüm teknikleri konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Süreç verilerinin analizi, verilerin görselleştirilmesi ve verilerin ardındaki gerçeklere ulaşabilmek ve hatalı yorumlar, raporlamalar yapmamak için bu eğitime katılmalısınız.