YALIN ALTI SİGMA KONFERANSI 1 (Kasım - 2006)

Türkiye'deki ilk Yalın Altı Sigma içerikli uluslar arası katılımlı etkinliği olan bu konferans, 3 Kasım 2006 tarihinde Sabancı Center Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Konferansın hedefi, organizasyonlarında Altı Sigma çalışması yürüten veya yürütmeyi planlayan kurumlarla biraraya gelerek, Türkiye'de Altı Sigma'nın bugün ulaştığı noktayı değerlendirmek, metodolojinin geleceğine ait perspektifler oluşturmaktı.

Bu çerçevede son yıllarda adı Dünya kalite gündeminde sıklıkla duyulan ve özellikle hizmet süreçleri için etkili araçlar içerdiği bilinen Yalın Altı Sigma'yı tartışarak, katılımcıların metodoloji hakkında bilgilenmesine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Yerli ve Yabancı konuşmacılar sunumlarında Altı Sigma, Yalın Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi ve İnovasyon konularındaki yaklaşımlarını ve deneyimlerini aktardılar.

Detaylar için Konferans Web Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz.