ALTA


ReliaSoft ALTA, son derece karmaşık ve güçlü matematiksel modelleri kullanarak işlem yapmayı anlaşılır ve kullanıcı dostu hale getirmektedir. Bu yazılım iki versiyon olarak sunulmaktadır.

ALTA Standard 1 ya da 2 sabit stres için hızlandırılmış ömür testi verilerini analiz etmek için gereken ömür-stres ilişkilerini sunmaktadır.

ALTA PRO 8 adede kadar çıkabilen, eş zamanlı etki eden, sabit ya da zamana bağlı değişen stres türlerini içeren verileri, ileri istatistiksel modellemeler ile analiz etme kabiliyeti sunmaktadır.

ALTA Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft ALTA Öne Çıkanlar

Veri Türleri (Tekil ya da grup olarak)

 • Tam
 • Sağdan sansürlü (askıya alınmış)
 • Soldan sansürlü
 • Aralıkta sansürlü
 • Serbest form

Ömür Stres İlişkisi Modelleri (tekli ya da çoklu stres türleri; sabit ya da zamana bağlı değişken stres)

 • Arrhenius
 • Eyring
 • Inverse Power Law
 • Sıcaklık - Nem
 • Sıcaklık - Termal olmayan
 • Orantılı risk
 • Genel log-lineer (kullanıcı tarafından belirlenen dönüşümlerle)
 • Kümülatif Hasar
 • Genelleştirilmiş Eyring

Ömür Dağılımları

 • Weibull
 • Lognormal
 • Üstel

Analiz Türleri

 • Maksimum olabilirlik (MLE-Maximum Likelihood)
 • Fisher matrisi güven sınırları

Hesaplanan Sonuçlar

 • Güvenilirlik
 • Hata olasılığı
 • Ortalama ömür
 • Güvenilir ömür (garanti süresi)
 • BX% ömür
 • Hızlandırma faktörü
 • Hata oranı

Grafik Türleri (2 ve 3 Boyutlu)

 • Olasılık
 • Güvenilirlik – zaman
 • Güvenilmezlik – zaman
 • Hata oranı – zaman
 • pdf grafiği (probability density function-olasılık yoğunluk fonksiyonu)
 • Ömür – stres
 • Standart sapma – stres
 • Hızlandırma faktörü – stres
 • Standartlaştırılmış artıklar
 • Cox-Snell artıkları
 • Standartlaştırılmış artıklar - uyumlu değer
 • Stres Profili (kümülatif zarar için)

Bozulma Analizi (Degradation Analysis)

 • Doğrusal
 • Üstel
 • Üst (power)
 • Logaritmik
 • Gompertz
 • Lloyd-Lipow

Hızlandırılmış Test Planları

 • 2 Seviye istatistiksel en iyi plan
 • 3 Seviye en iyi standart plan
 • 3 Seviye en iyi uzlaşma planı
 • 3 Seviye en iyi beklenen aynı sayıda hata planı
 • 3 seviye 4:2:1 paylaştırma planı

Yardımcı Özellikler

 • Dağılım Sihirbazı (veri setine bakarak analiz için en uygun dağılımları sıralayarak önerir)
 • Hızlı Hesaplama Ekranı (QCP-Quick Calculation Pad) (güvenilirlik, hata olasılığı, koşullu hata olasılığı, güvenilir ömür, BX% ömür hesabı, vb. pek çok değeri tek bir pencereden hesaplamayı sağlar)
 • Olabilirlik orantı testi
 • Katmanlı grafikler (Multi-plots)
 • Yan yana grafikler
 • RS Draw® Metafile Graphics Editor
 • Monte Carlo Verileri
 • SimuMatic® (Monte Carlo yöntemi ile verileri gruplayarak ayrı ayrı ve genel haliyle, simülasyon yaparak analiz eder, güvenilirlik verilerini sunar)
 • Veri setlerinden ömür karşılaştırması
 • Synthesis Workbooks (birleşik hesap tabloları ve sözcük işleme modülleri)
 • Fonksiyon Sihirbazı
 • Hızlı prametre tahmini (güvenilirlik ya da olasılık verileri üzerinden dağılımların parametrelerinin belirlenmesi)
 • Hızlı istatistiksel referans (genel istatistiksel fonksiyonların (medyan sıra sayıları, kikare, student's t, vb) sonuçların bir arada görüntülenmesi)

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel® Dosyaları
 • Text Dosyaları (*.txt, *.csv, *.prn, *.smc)
 • Weibull++/ALTA 6, 7 Files

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server®
 • Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

 • Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Teorik e-kitaplar
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Nicel hızlandırılmış ömür testi verisi analiz teknikleri ve ReliaSoft ALTA yazılımını kullanımının potansiyel alanları ve faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://alta.ReliaSoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/alta/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.