BLOCKSIM


ReliaSoft BlockSim, hem güvenilirlik blok diyagramı (RBD) hem de hata ağacı analizi (FTA) yaklaşımlarını kullanarak, sistemleri ve prosesleri modellemek için anlaşılır ve esnek bir platform sunmaktadır. Karmaşık yapılanmaları, yük paylaşımlarını, yedek artıklık, fazlar, görev döngüleri ve çok daha fazlasını modelleyebilmek için gereken ileri seviyedeki yeterlilikleri de içeren RBD konfigürasyonları, FTA kapıları ve olaylar bu yazılımla desteklenmektedir.

Güvenilirlik, bakım yapılabilirlik, kullanılabilirlik, güvenilirlik eniyileme, üretilen iş, kaynak ayrımı, ömür maliyeti ve diğer analizleri yapmak için sistem modellerini kullanabilirsiniz.

BlockSim Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft BlockSim Öne Çıkanlar

Güvenilirlik Blok Diyagramları (RBDs)

 • Seri, paralel, karmaşık
 • n'de k
 • Yedek/beklemede
 • Yük paylaşımı
 • Alt diyagramlar
 • Çoklu bloklar ve ayna bloklar

Hata Ağaçları

 • VE ve VEYA kapıları (AND, OR)
 • Tercih kapısı (n'de k)
 • Kısıtlı kapı (VE + başka olay) (Inhibit)
 • NOT, NAND, NOR kapıları
 • Yedek/bekleme konfigürasyonları
  • Yedek/bekleme kapısı
  • Öncelik VE kapısı
  • Sıralı gerçekleşme mecburiyeti kapısı
 • Yük paylaşım kapısı
 • Alt diyagramlar

Analitik Diyagramlar

 • Tam sistem güvenilirliği denklemi
 • Sistemin hatası için en kısa setler (minimal cut sets)
 • Metrikler
  • Güvenilirlik ve hata yapma olasılığı
  • Koşullu güvenilirlik
  • Koşullu hata yapma olasılığı
  • Güvenilir ömür (garanti süresi)
  • BX% ömür
  • Ortalama ömür
  • Hata oranı
 • Grafikler
  • Güvenilirlik – zaman
  • Güvenilmezlik – zaman
  • pdf
  • Hata oranı – zaman
  • Güvenilirlik önemi grafiği

Simülasyon Diyagramları

 • Görev döngüleri
 • Bakım süreleri
 • Restorasyon faktörleri
 • Doğrudan & dolaylı bakım maliyetleri
 • Yedek parça kullanılabilirlik
 • Bakım ekibi lojistiği
 • Durum değişikliği tetikleyicileri
 • Toplu simülasyon
 • Metrikler
  • Ortalama ve noktasal kullanılabilirlik
  • Güvenilirlik ve hata olasılığı
  • İlk arızaya kadar ortalama zaman (MTTFF-mean time to first failure)
 • Grafikler (sistem ve/veya blok için)
  • Noktasal güvenilirlik / kullanılabilirlik
  • Ortalama kullanılabilirlik
  • Maliyetler
  • Açık/kapalı zaman çizelgesi
  • Blok ya da sistem duruş süresi
  • Beklenen arıza/duruş olayları
  • Kritiklik metrikleri (RS FCI-failure criticality index, vb.)
  • Blok kabarcık grafiği
  • Personel ve yedek parça metrikleri
 • Üretilen iş analizi
  • Fazla kapasite ve yığılmış işler

Faz Diyagramları

 • Bakım fazları
 • Devre ve durma blokları
 • Değişken iş

Markov Diyagramları

(lisansınız tarafından destekleniyorsa)

 • Ayrık
 • Sürekli

Sistem İyileştirme Araçları

 • Atama analizi
 • En iyi değiştirme
 • FRED raporları
 • Katmanlı grafikler (Multi-plots)
 • Synthesis Workbooks (birleşik hesap tabloları ve sözcük işleme modülleri)

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server®
 • Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyona ek olarak:
 • Diyagram analizlerinden elde edilen modellerin yayımlanabilmesi ve KPI'ların takibi ve gösterilmesi için metriklerin yaratılması
 • Diğer Synthesis uygulamalarının analizleriyle elde edilen modelleri kullanma

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Teorik e-kitaplar
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

BlockSim yazılımı sistemleri ve/veya prosesleri modellemek ve analiz etmek içim çok kapsamlı araçlar sunmaktadır. BlockSim kullanımının bazı potansiyel alanları ve faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://BlockSim.ReliaSoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/blocksim/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.