DOE++


ReliaSoft DOE++, bir ürünü ya da işlemi etkileyecek unsurları inceleyerek, önemli faktörlerin belirlenmesi ve tasarımın eniyilenmesi için kullanılan geleneksek Deney Tasarımı (Design of Experiments (DOE)) yöntemlerinin etkin ve kolay olarak uygulanmasını sağlamaktadır.

Yazılım aynı zamanda aralıklı ve sağdan sansürlü verilerin düzgün analiz edilebilmesi için standart yöntemlerin ötesine geçmektedir. Bu durum güvenilirlikle ilgili analizler için büyük bir atılım niteliğindedir!

DOE++ Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft DOE++ Öne Çıkanlar

Tasarım Türleri

 • Tek faktörlü tasarım
 • Faktöriyel tasarım
  • 2k tam faktöriyel
  • 2k kesirli faktöriyel
  • Plackett-Burman
  • Genel tam faktöriyel
  • Taguchi dikey sıralar
 • Cevap yüzeyi metodu tasarımları
  • Merkezi kompozit
  • Box-Behnken
 • Taguchi kunt tasarımları
 • Karışım tasarımları
 • Güvenilirlik deney tasarımı seçenekleri (yukarıdaki herhangi bir tasarım ile birlikte)

Tasarımı Ayarlama

 • Etkileri ve cevapları dahil etme/etmeme
 • Etkenleri ve cevapları ekleme/değiştirme/silme
 • Yürütme işlemini ekleme, kaldırma ve yeniden isteme
 • Tekrarını ekleme
 • Tasarımı katlama
 • Merkez nokta ekleme
 • Tasarım türünü değiştirme
 • Güvenilirlik veri türünü dönüştürme
 • Özelleştirilmiş en iyi tasarımı yaratma
 • Her test uygulaması için 50 adede kadar ölçüm

Tasarım Değerlendirmesi

 • Tespit gücü
 • Ortogonallik
 • Alias yapısı

İlgili Analizler

 • Değişkenlik analizi
 • Eniyileme
 • Serbest biçim analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi (varolan tasarım türünde olmayan veriler için)

Hesaplanan Sonuçlar (tasarım türüne göre)

 • Varyans analizi (ANOVA-Analysis of Variance)
 • Modelin geçerliliğini tayin için fit metrikler
 • Faktör düzeyi çıktısı ve karşılaştırmalar
 • Cevap varyasyonuna faktör/etkileşimin katkısı
 • Varyans/kovaryans
 • Faktöriyel tasarımlar için Alias yapıları
 • Regresyon modeli teşhisleri

Grafikler (tasarım türüne göre)

 • Düzey grafikleri
  • Cevap – düzey
  • Düzey ortalaması
  • Ömür karakteristiği
  • Kutu grafiği
  • Ortalama pdf (probability density function-olasılık yoğunluk fonksiyonu)
  • Karşılaştırma tablosu
 • Etki grafikleri
  • Etki olasılığı
  • Pareto
  • Ana etkiler ve etkileşimler
  • Bileşenlerin etkisi
  • Küp grafiği
  • İlişki grafiği
  • Kontur grafiği
 • Artıklar grafiği
 • Teşhis grafikleri
  • Kaldıraç
  • Cook's Distance
  • Box-Cox dönüşümü

İleri Grafik Araçları

 • Katmanlı ve yan yana grafikler
 • 3 boyutlu yüzey grafikleri
 • RS Draw® Metafile Graphics Editor

Ölçüm Sistemleri Analizi

 • Sapma & doğrusallık çalışması
 • Yeniden üretilebilirlik & yinelenebilirlik çalışması
 • Ölçüm uyum çalışması

Yardımcı Uygulamalar

 • Analiz geçmişi penceresi
 • Denenmemiş kombinasyonlar için cevap tahmini
 • Geliştirilmiş ANOVA için cevap dönüşümleri
 • Simülasyon sayfası (BlockSim/RENO üzerinden simülasyonla elde edilmiş cevap verisi almak için)
 • Hızlı istatistiksel referans
 • Synthesis Workbooks (birleşik hesap tabloları ve sözcük işleme modülleri)

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel® dosyaları
 • Metin dosyaları (*.txt, *.csv, *.prn, *.smc)
 • DOE++ Versiyon 1 dosyaları

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server® veOracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Bir ürünü ya da işlemi etkileyecek faktörlerin incelenmesi için deney tasarlanması ve sonuçlarının analiz edilmesi için DOE++ yazılımını kullanmanın bazı faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://doe.ReliaSoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/doe/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.