λ PREDICT


Gerçek güvenilirlik verisi mevcut değilse, tasarım fizibilitesinin değerlendirilmesi, alternatif tasarımların karşılaştırılması, potansiyel hata alanlarının belirlenmesi, tasarım faktörlerinden ödün verilmesi (trade-off) ve güvenilirlikle ilgili gelişimin takip edilmesi için standartlar temel alınarak güvenilirlik tahmini yapılabilir.

ReliaSoft Lambda Predict, başlıca güvenilirlik tahmini standartlarını temel alarak, hata oranı ve arızalar arası ortalama zaman (MTBF-mean time between failures) tahmini yapılmasını sağlamaktadır. Yazılım ayrıca güvenilirlik bölüşümü, azaltma analizi (derating) ve diğer pek çok destekleyici araç sunmaktadır.

Lambda Predict Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft LAMBDA PREDICT Öne Çıkanlar

Güvenilirlik Tahmin Standartları

 • MIL-HBDK-217F
  • Parça gerilimi ve parçaların sayımı metotları
  • Özelleştirilmiş bağlantı biçimleri için hata oranı tanımlama seçeneği
  • RADC-TR-85-91 temel alınarak operasyonel olmayan hata oranlarını hesaplama seçeneği
 • Bellcore/Telcordia
  • Telcordia SR-332 Sayı 1-3
  • Bellcore TL-332 Sayı 6
 • FIDES
 • NSWC (Mekanik)
  • 2007
  • 2011
 • Tüm standartlar için, standartta geçmeyen "dış" bileşenlerin hata oranlarını tanımlama seçeneği

Veri Yönetimi

 • Sistem ayarlarının kolay kurulumu
 • Veri girişi için birden fazla görünüm
  • Ağaç görünümü
  • Pi faktörü görünümü
 • Verileri kolay bulma ve kullanma
 • İçe/dışa aktarım ve kopyala/yapıştır

Azaltma Standartları (Derating)

 • NAVSEA-TE000-AB-GTP-010
 • MIL-STD-975M
 • MIL-STD-1547A
 • Naval Air System Command AS-4613
 • ECSS-Q-30-11-A

Güvenilirlik Bölüştürme Metotları

 • Eşit
 • AGREE
 • Amaçların fizibilitesi
 • ARINC
 • Tamir edilebilir sistemler

Desteklenen Hesaplamalar

 • Tüm tahminler için:
  • Hata oranı (t=∞)
  • MTBF
  • Katkı
 • Bellcore/Telcordia için:
  • Erken ömür faktörü
  • Standart sapma (t=∞)
  • Üst sınır hata oranı (t=∞)
 • MIL-217 için:
  • Bağlantı hata oranı
  • Operasyonel olmayan hata oranı & MTBF
  • Operasyonel olmayan katkı
 • Yedekli bloklar için:
  • Görev zamanı
  • Hata oranı (t)
  • Güvenilmezlik (t)

Grafik Türleri

 • Hata oranı
 • MTBF
 • Güvenilmezlik
 • Görev Fazı
 • Sıcaklık grafikleri
  • Hata oranı/MTBF – Sıcaklık
  • Güvenilmezlik – Sıcaklık
 • Çevresel grafikler
  • Hata oranı/MTBF – Çevre
  • Güvenilmezlik – Sıcaklık
 • Stres grafikleri (akım, güç, voltaj)
  • Hata oranı/MTBF – Stres
  • Güvenilmezlik – Stres

Kapsamlı Parça Kütüphanesi

 • MIL-HDBK-217F Parts Count
 • MIL-M-38510
 • EPRD-97
 • NPRD-95
 • PartLibraries.org (abonelik ile)
  • 300,000+ ticari parça
  • 140+ üretici

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel® dosyaları
 • Metin dosyaları (*.txt, *.csv)
 • Lambda Predict 1, 2 & 3 analizlerinden aktarım
 • Kütüphanelerden parçalar

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server® veOracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyona ek olarak:

 • RGA analizleri temel alınarak model oluşturulması
 • Sistem konfigürasyonunu ve tahmin verisini BlockSim ve Xfmea/RCM++/RBI'de kullanma

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Başlıca standartları temel alan güvenilirlik tahminlerini yürütmek için Lambda Predict yazılımını kullanmanın bazı faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://predict.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/predict/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.