YAZILIM LİSANS SEÇENEKLERİ

ReliaSoft uygulamaları satılmaz, lisanslıdır. ReliaSoft, yazılımlarını kullanıcı bazında lisanslar. Diğer bir deyişle, ReliaSoft, yazılımını bir cihaza değil kullanıcı adına lisanslar. Uygulamayı yükleme ya da kullanma durumunda kullanıcı, Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nın ( End-User Licence Agreement, EULA ) şartlarına uymayı kabul etmiş sayılır.

İsimli Kullanıcı Lisansı (Named User License) – NUL

İsimli kullanıcı lisansı, tek bir kullanıcı ismine atanmaktadır. Bu süresiz bir lisanstır. Her yazılım paketi, fiziksel/basılı ve/veya elektronik formatta, kurulum araçları ve lisans başına bir adet Uygulama dosyası içermektedir. Kullanıcı, aynı isimle herhangi bir zaman ve yerde, yalnızca kendi kullanımı için Uygulama'yı tek bir cihazda kurabilir, etkinleştirebilir ve kullanabilir. Uygulama'nın yeni bir cihazda kurulum ve etkinleştirmesinin yapılmak istenmesi durumunda, kullanıcının Uygulama'yı mevcut cihazdan devre dışı bırakması (deactivate) gerekmektedir. Bir takvim yılında en fazla 2 etkinleştirme yapma limiti bulunmaktadır. Uygulama'nın kurulu olduğu cihazda, lisansın atandığı kullanıcının kendisi dışında başka bir kişinin Uygulama'yı kullanması kesinlikle yasaktır. Diğer kullanıcıların, Uygulama'yı kullanmak için RealiSoft'tan ayrı lisans temin etmeleri gerekmektedir.

Yüzer Lisans (Floating License) – FL

Yüzer lisans, bir organizasyonda, alınan yüzer lisans seçeneğine göre (LAN, Ülkesel, Bölgesel, Küresel) belirli bir ya da birden fazla noktada bulunan tek bir bilgisayar ağına bağlı, belirli ya da değişen kullanıcılara sağlanan lisans türüdür. Bu süresiz bir lisanstır. Yazılım paketi, fiziksel/basılı ve/veya elektronik formatta, kurulum araçları ve lisans başına bir adet Uygulama dosyası içermektedir.

Uygulama'nın kurulumunu ve etkinleştirmesini yapabilecek kullanıcı sayısı sınırı bulunmamaktadır; buna karşılık, alınan yüzer lisans sayısı, eş zamanlı olarak Uygulama'ya erişebilecek cihaz sayısına karşılık gelmektedir. Örneğin 10 adet yüzer lisans alınması halinde, yalnızca 10 adet tanımlı kullanıcının Uygulama'ya eş zamanlı erişim hakkı bulunmaktadır. 11. kullanıcı, Uygulama'ya erişmek istediğinde, diğer 10 kullanıcıdan 1'inin oturumunu sonlandırması gerekmektedir. Yüzer lisans, Windows, Terminal ya da Citrus sunucuları gibi çoklu kullanıcı ortamlarına kurulum yapılmasına izin vermektedir.

LAN seçeneğindeki yüzer lisans, yalnızca aynı Yerel Ağ'daki (aynı konumdaki) kullanıcılan kurulum ve etkinleştirme yapmasına olanak sağlar.

Ülkesel (Country) seçeneğindeki yüzer lisans, yalnızca aynı ülkede bulunan kullanıcıların kurulum ve etkinleştirme yapmasına olanak sağlar.

Bölgesel (Regional) seçeneğindeki yüzer lisans, yalnızca aynı çoğrafi bölgede (ör. Amerikalar, EMEA, APAC) bulunan kullanıcıların kurulum ve etkinleştirme yapmasına olanak sağlar.

Küresel (Global) seçeneğindeki yüzer lisans, tüm dünyadaki kullanıcıların kurulum ve etkinleştirme yapmasına olanak sağlar.

Bu lisans türü ayrıca, kullanıcının çalıştığı yüzer lisansı ReliaSoft Lisans Sunucusu'ndan kendi belirleyeceği süre kadar rezerve etmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin, bir kullanıcı Sunucu'dan bir lisans "çekebilir" ve cihazında tutabilir. Bu durumda kullanıcı Uygulama'yı kapatsa bile çektiği lisans cihazında kalır ve sunucuya geri gitmez, bu da kendi adına rezerve ettiği yüzer lisansın diğer kullanıcılar için serbest kalmaması ve kullanıcının "offline" halde de Uygulama ile çalışmasını sağlar. Kullanıcı "çektiği" bu lisansı serbest bıraktığında diğer kullanıcılar ilgili yüzer lisanstan faydalanabilir. Bu lisans türünde, Uygulama'dan, https://Validate.ReliaSoft.orgadresindeki ReliaSoft Lisans Sunucusu'na erişim için internet bağlantısı kurulmasına izin verilmesi gerekmektedir. Eş zamanlılık izni ve kontrolü bu sunucu tarafından sağlanmaktadır. Uygulama'yı kullanabilmek için internet ve/veya güvenlik duvarı (firewall) ayarlarınızı değiştirmeniz, ve/veya bahsi geçen sunucuyu güvenilir bir kaynak olarak atamanız gerekebilir.

Varlık Bazlı Lisans (Asset-based License) (Sadece Orion eAPI için)

Varlık Bazlı Lisans (sadece Orion eAPI için) alınan lisansa bağlı olarak tek ya da belirli başka sahalarda yer alan tüm doğrudan çalışanlarına lisanslanır. Bu lisans altyüklenicileri, tedarikçileri ve geçici çalışanları, uygun shada, sahanın sahip olduğu bir bilgisayarda çalışmadıkları sürece hariç tutar. Bu süresiz bir lisanstır.

Bu lisans altında, lisanslanan sahadaki sınırsız sayıda isimli kullanıcı uygulamaya erişim sağlayabilir; ancak lisans, uygulamada yapılandırılıp yönetilebilecek fiziksel varlık (Varlık Etkiketi-Asset TAGs olarak anılır) sayısını kısıtlar. Bu lisans türü için, bir saha, yönetilen fiziksel varlıkların yer aldığı, tüzel bir varlığa ait belirli bir fiziksel adres/tesis olarak tanımlanmaktadır (ör. Bir rafineri, maden ya da enerji santrali). Bu lisans, şehirler ya da bölgeleri (birden fazla sahanın yer alabileceği) daha geniş coğrafi alanları bilhassa hariç tutar.

Abonelik Lisansı

Abonelik seçeneği, isimli kullanıcı ve yüzer lisanslar için bulunmaktadır. Lisansın anlaşma ile berlilenen süre sonunda geçerliliğini yitirmesi dışında, lisans koşulları yukarıdakiler ile aynıdır. Lisans kullanımın iptal edildiği ya da lisansın süresinin sonuna kadar kullanılmadığı durumlarda abonelik bedeli iade edilemez ya da bölünemez. Standart kalıcı lisans, istenmesi halinde liste fiyatı üzerinden satın alınabilir.

Lisan Karşılaştırma Özet Tablosu:

  İsimli Kullanıcı Lisansı Yüzer Lisans Varlık Bazlı Lisans
Lisans/Üyelik Başına Aynı Anda Aktif olan Bilgisayar Sayısı 1 Lisans sayısına bağlı Sınırsız
Lisans/Üyelik Başına Bir Yılda Yapılabilecek Toplam Etkinleştirme Sayısı 2 Sınırsız N / A
Lisans/Üyeliği Paylaşan Birden Fazla Kullanıcı? Hayır N / A N / A
"Çekme" (Check-out) Hakkı N / A Evet N / A
Kiralama Seçeneği? Evet Evet Hayır
Çoklu Kullanıcının Olduğu Çevrelere Yükleme? (Ör. Windows, Terminal ya da Citrix Server) Evet Evet Evet
Etkinleştirme Gereksinimi? Evet Evet Evet
Oto-Etkinleştirme için İnternet Gereksinimi? Evet Evet Evet
Kullanım için İnternet Gereksinimi? Hayır Evet Hayır
Etkinleştirme için Geçerli İş E-Posta Adresi Gereksinimi? Hayır Evet Hayır
Lisans Yönetimi? Hayır Evet Hayır
Devredilebilir? Evet
Koşullar
Hayır Hayır

Lisans seçenekleri ile ilgili daha detaylı bilgi için https://www.reliasoft.com/license.htm bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.