MPC


ReliaSoft MPC, uçak / havacılık sanayisi için MSG-3 ile uyumlu bir bakım programı yaratıcısıdır. MPC, güvenilirlik büyüme stratejinizi belirlemeniz ve gelişimsel testlerin verilerini analiz etmeniz için gereken tüm araçları sağlamaktadır. Analiz işlemlerini kolaylaştırır, esnek veri yönetimi yetenekleri sağlar ve havacılık sanayi bakım gözden geçirme kurullarınca kabul edilen rapor şablonlarının otomatik olarak elde edilmesini sağlar. Yazılım iki versiyon olarak sunulmaktadır:

MPC Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft MPC Öne Çıkanlar

MSG-3 Sistemleri ve Enerji Santrali Analizi

 • Tanımlanmış sistemler ve alt sistemler
  • ATA iSpec 2200'e göre
 • Bakımı Önemli Parçaların (Maintenance Significant Items-MSI) tanımlanması
 • İşlevsel hata analizi (F-F-E-C-functional failure analysis)
 • Hata etki gruplandırması (FEC-failure effect categorization)
  • Belirgin güvenlik
  • Belirgin operasyonel
  • Belirgin mali
  • Gizli güvenlik
  • Gizli güvenlik-harici
 • Bakım görevi seçimi
  • Yağlama (lubrication – LUB) ya da servis (servicing – SVC)
  • Operasyonel kontrol (operational check – OPC)
  • Görsel kontrol (visual check – VCK)
  • Genel görsel denetim (general visual inspection – GVI)
  • Detaylı denetim (detailed inspection – DET)
  • Özel detaylı denetim (special detailed inspection – SDI)
  • Planlı yapısal sağlık takibi (scheduled structural health monitoring – S-SHM)
  • İşlevsel kontrol (functional check – FNC)
  • Restorasyon (restoration – RST)
  • Iskarta (discard – DIS)

Otomatik Rapor Oluşturma

 • Microsoft Excel® ya da Microsoft Word®
 • Kolay değiştirme, bastırma, PDF dosyası haline getirme ve dağıtma
 • MSI raporları için önceden tanımlı şablon kullanımı (Standart, Dassault, Sukhoi)
 • Değiştirilebilir rapor şablonları

Tanım & Operasyon (Description & Operation (D & O)) Dokümanları

 • Analize ekli olarak
 • Rapor çıktısı ile bütünleşik halde

MSG-3 Yapısal Analiz (Yalnızca MPC Plus için)

 • Tanımlanmış yapılar ve altyapılar
  • ATA iSpec 2200'e göre
 • Yapısal Önemli Parçaların (Structural Significant Items-SSI) tanımlanması
 • Ayarlanabilir sıralama sistemleri
  • Çevresel bozulma analizi
  • Kazaen oluşan hasar analizi
  • Yorulma hasar analizi
 • Yapısal analiz görevleri
  • Genel görsel denetim (general visual inspection – GVI)
  • Detaylı denetim (detailed inspection – DET)
  • Özel detaylı denetim (special detailed inspection – SDI)
  • Planlı yapısal sağlık takibi (scheduled structural health monitoring – S-SHM)

MSG-3 Zonal-L/HIRF Analiz (Yalnızca MPC Plus için)

 • Tanımlanmış ana bölgeler
  • ATA iSpec 2200'e göre
 • Uygun analizin seçilebilmesi için mantık uygulaması
 • Ayarlanabilir sıralama sistemleri
  • Standart bölgesel analiz
  • İleri bölgesel analiz
  • L/HIRF analizi
 • Bölgesel analiz görevleri
  • Genel görsel denetim (general visual inspection – GVI)
  • Diğer analizlerden "bölgesel aday" görevlerinin aktarılması

Takım Çalışmasını Destekleyen Yardımcı Uygulamalar

 • "Çalışma Grubu Etiketlerinin" (Working Group Stamps) yönetilmesi
 • Notların ve durum güncellemelerinin kaydedilmesi
 • Analizin belli kısımlarının işaretlenebilmesi (flag)
 • Başka dosya ve bağlantıların iliştirilmesi

Veri Yönetimi

 • Excel'den içe aktarım
 • Kes/Kopyala/Yapıştır ya da Sürükle & Bırak
 • Mevcut analizlerden arama ve içe aktarım
 • Mevcut metin tanımlarını arama ve yeniden kullanma
 • RCM++, Xfmea ve RBI'a içe aktarım

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server® veOracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Çekme/ekleme (check-in/check-out – analizin belli bölümlerinin çevrim dışı çalışma için çekilebilmesi)
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri
 • Eski hale getirme (restore – analizde daha önceki bir düzeye geri sarma)

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon.

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı çevrimiçi yardım dosyası
 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

MSG-3 için analiz ve raporlama faaliyetlerinin etkin ve kolay şekilde gerçekleştirilmesinde MPC yazılımını kullanmanın bazı faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://mpc.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/mpc/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.