RBI


ReliaSoft RBI, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute) API RP 580 ve RP 581, Amerikan Makine Mühendisleri Birliği'nin (American Society of Mechanical Engineers') ASME PCC-3-2007 yayınlarındaki ilke ve talimatlar ile uyumlu olarak, enerji, gaz, petrokimya, kimyasal vb. tesislerde Risk Bazlı Denetim (Risk Base Inspection (RBI)) analizinin verimli ve etklili biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.

Tüm özellikleriyle Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance (RCM)) ve FMEA / FMECA işlevleri de içerilmektedir.

RBI Synthesis Platform®'un bir parçasıdır

ReliaSoft RBI Öne Çıkanlar

RBI Standartları (ilkeler ve kavramlar)

 • API RP 580 ve 581
 • ASME PCC-3-2007

RBI Analizi

 • Risk kategorilerinin tanımlanması (risk toleransı)
  • Hata olasılığı
  • Alan sonuçları (etki alanı)
  • Mali sonuçlar
 • Yönetim sistem skorunun tanımlanması
 • Sistem hiyerarşisine RBI ekipmanları ve bileşenlerinin kolaylıkla eklenmesi
 • Sıcaklık, basınç, vb. için birim belirleme
 • Hızlı nitel değerlendirme
  • Ayarlanabilir derecelendirme ölçekleri
  • Detaylı analiz için ekipmanların seçilebilmesi
 • Detaylı RBI değerlendirmeleri
  • Kompresör
  • Eşanjör
  • Boru
  • Pompa
  • Tank650
  • Kap/Soğutucu(FinFan)
  • Basınç tahliye cihazı (pressure relief device-PRD)
 • Detaylı sonuçlar
  • Hasar faktörleri
  • Hata olasılığı
  • Mali sonuçlar
  • Alan sonuçları (etki alanı)
  • Tavsiye edilen denetim tarihi

Veri Bulma ve Yeniden Kullanma

 • Mevcut analiz verilerini içe aktarma için tarama ya da sorgulama
 • Mevcut kayıt tanımlarını bulmak ve içe aktarmak için anahtar kelimeler ile arama
 • Kopyala/yapıştır ve sürükle/bırak özellikleri
 • Alan riski ve finansal risk grafikleri

Tüm Özellikleriyle RCM

 • RCM Standartları
  • SAE JA1011
  • SAE JA 1012
  • MSG-3
  • NAVAIR 00-25-403
  • Kendi özel profilinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler
 • RCM Mantığı için Destek
  • Ekipman seçimi
  • Hata etki kategorizasyonu (FEC)
  • Bakım görevi seçimi
   • Reaktif/düzeltici bakım (run to failure)
   • Önleyici bakım (preventive maintenance-PM)
   • Kestirimci bakım (predictive maintenance-PdM)
  • Kendi mantık çizelgelerinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler
 • Hesaplama ve Planlama
  • En iyi değiştirme zamanı
  • Çalışma süresi başına maliyet
  • Ortalama kullanılabilirlik
  • Esnek görev tasniflemesi

FMEA Kabiliyetleri

 • Tüm FMEA türleri ile uyumlu
  • FMEA standartları
  • AIAG
  • SAE J1739
  • IEC 60812
  • ISO 14971
  • VDA-4 (Alman otomotiv sanayi)
  • MIL-STD-1629A
  • Kendi özel profilinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler
 • Risk öncelik numaraları (risk priority numbers-RPNs)
 • Kritiklik analizi (nicel-nitel)
 • Düzeltici faaliyetlerin takibi
 • FMEA raporları, çizelgeleri ve gösterge tabloları

Araçlar ve Yardımcı Uygulamalar

 • İçe aktarım, sorgulama ve raporlama için özelleştirilebilir şablonlar
 • Bağlantılar ve ekler
 • E-posta, SMS mesajı ya da Synthesis Portal mesajı ile aksiyon uyarıları

Çıktı Dosya Türleri

 • Microsoft Excel® ve Word®
 • Word ve Excel'den *.pdf, *.rtf ya da *.html'ye kolayca dışa aktarım

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server® ve Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel® üzerinden içe/dışa aktarım
  • Özelleştirilmiş şablon oluşturma ve yönetme
 • Xfmea, RCM++ ve XFRACAS'tan içe aktarım

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon.

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Organizasyonunuzun varlık yönetiminin bir parçası olarak risk bazlı denetim (RBI) analiz teknikleri ve Reliasoft RBI yazılımını kullanmanızın potansiyel alanları ve faydaları:

Neden RBI 10? (Detaylar için https://rbi.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/rbi/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.