RCM++


ReliaSoft RCM++, Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance-RCM) analizi yöntemini kullanarak verimli ve etklili bakım planları oluşturulmasını sağlamaktadır.

Yazılım, ekipman seçimi, hata etki sınıflandırması ve bakım görevi seçimi için kullanıcının kendi özel ayarlarını yapabilmesini sağlar. RCM++ aynı zamanda, bakım stratejilerinin, maliyet ve kullanılabilirlik açılarından karşılaştırılabilmesi için simülasyon yapabilmekte olup, en iyi değişim aralığını öngörebilmek için işlem yapabilen bir hesap makinesine sahiptir.

RCM++ Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft RCM++ Öne Çıkanlar

RCM Standartları

 • SAE JA1011/1012
 • MSG-3
 • NAVAIR 00-25-403
 • Kendi özel profilinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler

RCM Mantığı için Destek

 • Ekipman seçimi
  • Evet/Hayır soruları
  • Kritiklik faktörleri (değerlendirme ölçekleri)
 • Hata etki sınıflandırması (FEC-failure effect categorization)
 • Bakım görevi seçimi
 • Kendi mantık çizelgelerinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler

Bakım Stratejileri

 • Reaktif/düzeltici bakım (run to failure)
 • Önleyici bakım (preventive maintenance-PM)
  • Planlı onarım
  • Planlı değişim
  • Planlı servis
  • Hata bulma denetimi
 • Kestirimci bakım (predictive maintenance-PdM)
  • Koşullu denetim (çalışır halde yapılan incelemeler)

Güvenilirlik Hesaplamaları

 • Analitik ya da simülasyon sonuçları
 • Güvenilirlik
 • Ortalama kullanılabilirlik
 • İşletme maliyetleri

Bakım Planlama

 • Optimum değiştirme zamanı
 • Belirlenen bir bakım stratejisi için:
  • Çalışma süresi başına maliyet
  • Ortalama kullanılabilirlik
 • Esnek görev tasniflemesi

Organizasyon ve Veri Yapısı

 • İnşası kolay sistem düzenlemeleri
 • Veri girişi için birden fazla görünüm
  • Hiyerarşi (ağaç) görünümü
  • Çalışma sayfası görünümü
  • Filtrelenmiş görünüm

Veri Bulma ve Yeniden Kullanma

 • Mevcut analiz verilerini içe aktarma için tarama ya da sorgulama
 • Mevcut kayıt tanımlarını bulmak ve içe aktarmak için anahtar kelimeler ile arama
 • Kopyala/yapıştır ve sürükle/bırak özellikleri

Önceden Tanımlanmış Rapor ve Çizelgeler

 • Ekipman seçimi
 • Fonksiyonel hata analizi
 • Hata etki sınıflandırması
 • Bakım görevi seçimi
 • Bakım görevi özetleri
 • Dilim, bar ve pareto çizelgeleri

Araçlar ve Yardımcı Uygulamalar

 • Özel sorgu uygulaması
 • İçe aktarım, sorgulama ve raporlama için özelleştirilebilir şablonlar
 • Analiz planlama aracı
 • Bağlantılar ve ekler
 • Bul ve değiştir
 • E-posta, SMS mesajı ya da Synthesis Portal mesajı ile aksiyon uyarıları

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server®
 • Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

FMEA Kabiliyetleri

 • Tüm FMEA türleri ile uyumlu
 • Risk öncelik numaraları (risk priority numbers-RPNs)
 • Kritiklik analizi (nicel-nitel)
 • Düzeltici faaliyetlerin takibi
 • FMEA raporları, çizelgeleri ve gösterge tabloları

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel®
  • İçe/dışa aktarım için özelleştirilmiş şablon oluşturma ve yönetme
 • Xfmea, RBI, MPC ve XFRACAS'tan içe aktarım

Çıktı Dosya Türleri

 • Microsoft Excel® ve Word®
 • Word ve Excel'den *.pdf, *.rtf ya da *.html'ye kolayca dışa aktarım
 • Çizelge ve grafiklerikaydedin (*.jpg, *.gif, *.png ya da *.wmf)

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon.

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Teorik e-kitaplar
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Organizasyonunuzun varlık yönetiminin bir parçası olarak güvenilirlik merkezli bakım (RCM) teknikleri ve Reliasoft RCM++ yazılımını kullanmanızın potansiyel alanları ve faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://rcm.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/rcm/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.