RENO


Simülasyon ya da ayrık analizlerin yapılması için karmaşık modellerin kurulumunun son derece pahalı yazılımlar alıp, üzerinede kod yazımı gerektirdiğini düşünüyorsanız size iyi haberlerimiz var!

ReliaSoft RENO, herhangi bir olasılıkçı ya da deterministik senaryoyu, sezgisel akım şeması modellemesi yaklaşımı ve ayrık olay simülasyonu kullanarak analiz etmeyi sağlayan etkili ve kullanıcı dostu bir platformdur.

Karmaşık güvenilirlik analizleri, risk ve güvenlik analizleri ya da bakım planlaması için akım şeması modelleri yaratabilirsiniz.

RENO Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft RENO Öne Çıkanlar

Potansiyel Uygulamalar

 • Risk/güvenlik analizi
 • Karmaşık güvenilirlik modellemesi
 • Karar verme
 • Bakım planlaması
 • Eniyileme
 • Operasyonel araştırma
 • Mali analiz

Kolay Oluşturulan Akım Şeması Modelleri

 • Akım şeması blokları
  • Standart bloklar
  • Sonuç depolama blokları
  • Koşullu bloklar
  • İkili düğümler
  • Mantık kapıları
  • Dal ve toplama kapıları
  • Bayrak işaretlemeleri ve "buraya git" bayrakları
  • Karşı bloklar
  • Sıfırlama blokları
  • Durma bayrakları
  • Kullanıcı ara yüz blokları
  • Alt çizelge blokları
 • Kaynaklar
  • Değişkenler
  • RENO ve statik fonksiyonları
  • Simülasyon tanımları (BlockSim ile)
  • Tablolar
  • Modeller (RENO'da ya da diğer Synthesis uygulamalarında yaratılmış)
 • Excel® uyumlu hesap tablosu
 • İşletim zamanı hata ayıklayıcısı
  • Akım şemasının ayrıntılı incelenmesi
  • Simülasyon işleminin "hata ayıklama" modunda izlenmesi

Denklem Oluşturma Uygulamaları

 • İç fonksiyonlar
 • Önceden tanımlı fonksiyonlar
  • Mühendislik ve istatistiksel
  • Matematik ve trigonometri
  • Mali
  • Mantıksal
 • Fonksiyon seçici & denklem düzenleyicisi
  • Zaman kazanmak ve hataları azaltmak için
 • Renk kodları
  • Değişkenler, fonksiyonlar ve terimler için
 • Kaynak önizleme
  • Yazarken değişken tanımlarının görülmesi

Simülasyon Sonuçları

Yürütme esnasında sonuçları Excel® uyumlu hesap çizelgesi ya da doğrudan akım şemasında görüntüleme. Sonuç içerikleri:

 • Ortalamalar
 • Toplamlar
 • Diziler
 • Minimum/maksimum değerler
 • Son değerler (sümulasyonun sonu)

Duyarlılık Analizi

 • Bir ya da iki sabitin bir seri simülasyon yürütme sırasında değiştirilmesi
 • Farklı girdilerin sonuçları nasıl etkilediğinin analiz edilmesi

Eniyileme

 • Bir ya da iki sabitin verilen bir aralıkta otomatik olarak değiştirilmesi
 • Belirli bir sonucu en düşük ya da en yüksek seviyeye getiren değer(ler)in bulunması

Grafikler

 • Bir ya da iki sabitin değişmesinin sonuçlarının grafikleştirilmesi
 • Bir sonucun diğeri ile karşılaştırılması
 • Değerlerin kümülatif olasılığına karşın sonuçların grafikleştirilmesi
 • Sonuçların dilim ya da bar grafikleri ile gösterimi

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server®
 • Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyona ek olarak:

 • BlockSim diyagram sonuçlarını RENO akım şemalarında kullanma
 • Diğer Synthesis uygulamaları ile yapılan analizlerde yaratılan modelleri kullanma
 • Sonuç dizilerini Weibull++'a aktarma

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

RENO ile yarattığınız akım şeması modellerini, aranan sonuçların hesaplanması, anahtar girdilerin sonuçları nasıl etkileyeceğini görmek için duyarlılık analizi yapılması ve birden çok simülasyon yürüterek eniyilenmiş değerlerin bulunması gibi işlemler için kullanabilirsiniz.

Bu teknikler aşağıdakilerle sınırlı kalmamakla beraber pek çok uygulama için kullanılabilir:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://reno.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/reno/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.