RGA


RGA güvenilirlik büyüme stratejinizi belirlemeniz ve gelişimsel testlerin verilerini analiz etmeniz için gereken tüm araçları sağlamaktadır.

Yazılım, aynı zamanda tamir edilebilir sistemlerin analizine güvenilirlik büyüme modelini uygulayarak, optimum bakım zamanlarını ve diğer sonuçları normalde gerekli olan detaylı veri setleri olmaksızın sunabilmektedir.

RGA Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft RGA Öne Çıkanlar

Veri Türleri

 • Hata yapma zamanı (time-to failure)
  • Tekil ya da grup olarak
  • Çoklu sistemler
  • Çok fazlı veriler
 • Ayrık (hata/hata yok) veri
  • Tekil ya da grup olarak
  • Tür kimliği (Mode ID) ile ya da olmadan
 • Güvenilirlik verisi
 • Kurulu sistem verileri
  • Tamir edilebilir sistemler
  • Filo verisi (tüm sistem)

Geleneksel Güvenilirlik Büyüme Analizi Modelleri

 • Crow-AMSAA (NHPP)
 • Duane
 • Standart Gompertz
 • Ayarlanmış Gompertz
 • Lloyd-Lipow
 • Lojistik

Güvenilirlik Büyüme Öngörü, Planlama ve Yönetim Modelleri

 • Crow Extended
 • Crow Extended – Sürekli değerlendirme

Kurulu Sistem Modelleri

 • Crow-AMSAA (NHPP)
 • Power Law
 • Crow Extended

Analiz Metotları (Veri türü ve modele göre)

 • Maksimum olabilirlik (MLE) ya da en küçük kareleri kullanarak parametre tahmini
 • Fisher matrisi, Crow ya da en küçük kareleri kullanarak güven sınırları
 • Uyuşum testleri

Sonuçlar ve Grafikler – Geleneksel RGA (Veri türü ve modele göre)

 • Arızalar arası ortalama zaman (MTBF-mean time between failures) ve hata yoğunluğu
 • Kümülatif ya da anlık
 • Beklenen hata sayısı
 • Güvenilirlik ve güvenilmezlik
 • Ortalama ya da anlık

Sonuçlar ve Grafikler – Büyüme Planlaması ve Yönetimi

 • Arızalar arası ortalama zaman (MTBF) (ya da hata yoğunluğu)
  • Örneklenen/elde edilen
  • Öngörülen
  • Büyüme potansiyeli
 • BD modlarının kümülatif sayısı
 • Yeni BD modları için Keşif Oranı/MTBF
 • Crow Extended Gelecek Tahmini

Sonuçlar ve Grafikler – Kurulu Sistemler (Veri türü ve modele göre)

 • Koşullu güvenilirlik ve güvenilmezlik
 • Arızalar arası ortalama zaman (MTBF) ya da hata yoğunluğu
 • Beklenen hata sayısı
 • En iyi bakım
 • Sistem işleyişi grafiği

Çoklu Test Evreleri için Güvenilirlik Büyüme Programı Planı

 • Büyüme planlama sayfası
  • İdeal büyüme eğrileri
 • Çoklu evre veri sayfaları
  • Esnek olay kodları
  • Düzeltmenin etkinliğinin test edilmesi
 • Çoklu evre grafikleri
  • Test evreleri arasındaki büyümenin gösterimi
  • Plana aykırı sonuçların takibi

Görev Profili Sayfası

 • Gerçekleşene karşı beklenen uygulamanın takibi
 • Grup test verilerindeki yakınsama noktaları

NHPP Modeli Üzerinden Yardımcı Uygulamalar

 • Monte Carlo verileri ve SimuMatic®(Monte Carlo yöntemi ile verileri gruplayarak ayrı ayrı ve genel haliye, simülasyon yaparak analiz eder, güvenilirlik verilerini sunar)
 • Tamir edilebilir sistemler için test tasarımı
 • Aralık uyuşum testleri

Diğer Yardımcı Uygulamalar

 • Hızlı Hesaplama Ekranı (QCP-Quick Calculation Pad) (güvenilirlik, hata olasılığı, koşullu hata olasılığı, güvenilir ömür, BX% ömür hesabı, vb. pek çok değeri tek bir pencereden hesaplamayı sağlar)
 • Hızlı istatistiksel referans
 • Synthesis Workbooks (birleşik hesap tabloları ve sözcük işleme modülleri)
 • Fonksiyon Sihirbazı
 • Katmanlı ve yan yana grafikler
 • RS Draw® Metafile Graphics Editor

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel® dosyaları
 • Metin dosyaları (*.txt, *.csv, *.prn, *.smc)
 • RGA 6 ve 7'den analizler

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server® ve Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Geliştirme aşamasındaki ya da kurulu sistemler için güçlü ve etkili güvenilirlik büyüme modellerini RGA yazılımını kullanarak uygulamanın bazı faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://rga.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/rga/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.