WEIBULL++


ReliaSoft Weibull++, ömür verisi analizi (Weibull analizi) konusunda dünya çapında binlerce firma için endüstriyel standart haline gelmiştir.

Weibull++, standart Yaşam Verisi Analizi (Life Data Analysis - LDA) için analiz, grafikleştirme ve raporlama konularını tüm yönleriyle kapsayan araçların yanısıra, bozulma verisi analizi (degredation data analysis), garanti verisi analizi (warranty data analysis), parametrik olmayan ömür verisi analizi (non-parametric life data analysis), yinelenen olay verisi analizi (recurrent event data analysis) ve güvenilirlik test tasarımı (reliability test design) gibi çeşitli analizleri de bu araçlarla bütünleştirmektedir.

Weibull++ Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft Weibull++ Öne Çıkanlar

Veri Türleri (Tekil ya da grup olarak)

 • Tam (bozulma/arıza zamanı)
 • Sağdan sansürlü (askıya alınmış)
 • Soldan sansürlü
 • Aralıkta sansürlü
 • Serbest form

Dağılımlar

 • Weibull
 • Normal ve lognormal
 • Üstel
 • Gamma ve genelleştirilmiş gamma
 • Lojistik ve loglojistik
 • Gumbel
 • Bayesian-Weibull
 • Mixed Weibull
 • Çakışan Hata Türleri (Competing Failure Modes-CFM)

Analiz Türleri

 • X'te sıra regresyonu (Rank Regression on X-RRX)
 • Y'de sıra regresyonu (Rank Regression on Y-RRY)
 • Maksimum olabilirlik (Maximum Likelihood-MLE)
 • Doğrusal olmayan sıra regresyonu (Non-linear rank regression)

Sıralama Metotları

 • Kaplan-Meier
 • Medyan Sıralama (Median Rank)

Güven Sınırı Metotları

 • Olabilirlik oranı (likelihood ratio)
 • Fisher Matrisi
 • Beta Binom
 • Bayesian (BSN)

Grafik Türleri

 • Olasılık
 • Güvenilirlik – zaman
 • Güvenilmezlik – zaman
 • Hata oranı – zaman
 • pdf grafiği (probability density function)
 • Kontur grafiği
 • Hatalar/askıda kalanlar histogram
 • Hatalar/askıda kalanlar dilim grafiği
 • Hatalar/askıda kalanlar zaman çizelgesi

Yardımcı Özellikler

 • Dağılım Sihirbazı (veri setine bakarak analiz için en uygun dağılımları sıralayarak önerir)
 • Hızlı Hesaplama Ekranı (QCP-Quick Calculation Pad) (güvenilirlik, hata olasılığı, koşullu hata olasılığı, güvenilir ömür, BX% ömür hesabı, vb. pek çok değeri tek bir pencereden hesaplamayı sağlar)
 • Katmanlı grafikler (Multi-plots)
 • Yan yana grafikler
 • Monte Carlo Verileri
 • SimuMatic® (Monte Carlo yöntemi ile verileri gruplayarak ayrı ayrı ve genel haliye, simülasyon yaparak analiz eder, güvenilirlik verilerini sunar)
 • Blok diyagramları
 • Gerilim-dayanım analizleri
 • Veri setlerinden ömür karşılaştırması
 • Güvenilirlik test tasarımı
 • Bakım Planlama Aracı
 • Hesap tabloları ve raporlama şablonları
 • Fonksiyon Sihirbazı
 • Doğrusal olmayan denklemlerin karelerinin bulunması
 • Doğrusal olmayan denklemlerin uydurularak çözümlenmesi (fit solver)
 • Hızlı prametre tahmini (güvenilirlik ya da olasılık verileri üzerinden dağılımların parametrelerinin belirlenmesi)
 • Hızlı istatistiksel referans (genel istatistiksel fonksiyonların (medyan sıra sayıları, kikare, student's t, vb) sonuçların bir arada görüntülenmesi)

İlgili Analizler

 • Garanti Analizi
  • Nevada
  • Hata yapma zamanı (time-to-failure)
  • Hata yapma tarihleri (dates of failure)
  • Kullanım
 • Tahribatlı Bozulma Analizi
 • Bozulma Analizi (Degradation Analysis)
  • Doğrusal
  • Üstel
  • Kuvvet
  • Logaritmik
  • Gompertz
  • Lloyd-Lipow
  • Kullanıcı tanımlı modeller
 • Olay Günlüğü Dönüştürme (Event Log Conversion)
 • Tekrarlanan Olay Verisi Analizi
  • Ortalama Kümülatif Fonksiyon
  • Genel Yenileme Prosesi
 • Parametrik olmayan ömür verisi analizi
  • Kaplan-Meier
  • Basit Aktüeryal
  • Standart Aktüeryal

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel® Dosyaları
 • Text Dosyaları (*.txt, *.csv, *.prn, *.smc)
 • Weibull++/ALTA 6, 7 Files

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server®
 • Oracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

Entegrasyon

 • Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Teorik e-kitaplar
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

Weibull++ yazılımı bir ürünün zaman içerisinde nasıl performans göstereceğini anlamak ve anlatmak için çok kapsamlı araçlar sunmaktadır. İçerdiği pek çok yararlı uygulamanın sağladığı bazı yetenekler:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://Weibull.ReliaSoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/Weibull/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.