Xfmea


ReliaSoft Xfmea, FMEA/FMECA (Failure Mode and Effects Analysis-Hata Türü ve Etkileri Analizi / Failure Mode, Effects and Criticality Analysis-Hata Türü-Etkileri ve Kritiklik Analizi) proseslerinin verimli ve etkili olarak gerçekleştirilmesini ve esnek veri yönetimi ile etkin raporlama yetkinliği sağlamaktadır.

Yazılım, aynı zamanda Tasarım Doğrulama Planı (Design Verification Plans-DVP&Rs), Hata Türüne göre Tasarım Gözden Geçirme (Design Reviews Based on Failure Mode-DRBFMs), Proses Akım Şemaları (Process Flow Diagrams-PFD Worksheets) ve Proses Kontrol Planları (Process Control Plans-PCPs), vb. gibi analizler için destek sağlamaktadır.

Xfmea Synthesis Platform®'un bir parçasıdır.

ReliaSoft Xfmea Öne Çıkanlar

FMEA Standartları

 • AIAG ve SAE J1739
 • IEC 60812
 • ISO 14971
 • VDA-4 (Alman otomotiv sanayisi)
 • MIL-STD-1629A
 • Kendi özel profilinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler

FMEA Türleri

 • Tasarım FMEA (DFMEA)
 • Proses FMEA (PFMEA)
 • Sistem FMEA
 • FMECA
 • Kendi özel profilinizi tanımlayabilmeniz için son derece esnek seçenekler

Risk Değerlendirme Metotları

 • Risk öncelik numaraları (risk priority numbers-RPNs)
 • Kritiklik analizi (nicel-nitel)
 • Nicel Sonuç Öncelik Numaraları (Quantitative Consequence Priority Numbers-QCPNs)
 • Öncelik vurgulama ve ayarlanabilir risk sıralama mantığı

İlgili Analizlerle Entegrasyon

 • DFMEA'nın PFMEA'ya aktarılması
 • Tasarım doğrulama planları ve raporları
 • Kontrol planları
 • Proses akım şemaları
 • Hata türüne göre tasarım gözden geçirme

Organizasyon ve Veri Yapısı

 • İnşası kolay sistem düzenlemeleri
 • Veri girişi için birden fazla görünüm
 • Hiyerarşi (ağaç) görünümü
 • Çalışma sayfası görünümü
 • Filtrelenmiş görünüm

Veri Bulma ve Yeniden Kullanma

 • Mevcut analiz verilerini içe aktarma için tarama ya da sorgulama
 • Mevcut kayıt tanımlarını bulmak ve içe aktarmak için anahtar kelimeler ile arama (yeni Smart Add aracıyla beraber)
 • Kopyala/yapıştır ve sürükle/bırak özellikleri

Araçlar ve Yardımcı Uygulamalar

 • Özel sorgu uygulaması
 • İçe aktarım, sorgulama, ve raporlar için özelleştirilmiş şablonlar
 • Change Log (otomatik kayıtların düzenlenmesi)
 • Analiz planlama aracı
 • Bağlantılar ve ekler
 • Bul ve değiştir
 • Aksyion uyarıları
 • Sebep ve etki diyagramları

Önceden Tanımlanmış Rapor ve Çizelgeler

 • FMEA/FMECA çalışma sayfaları
 • Kontrol planı çalışma sayfaları
 • DVP&R çalışma sayfaları (tasarım doğrulama planı ve raporu)
 • DRBFM çalışma sayfaları (hata türüne göre tasarım gözden geçirme)
 • Diğer tablolu raporlar (ör. Risk öncelik numarasına göre sebepler, terminlerine göre aksiyonlar, vb.)

Grafikler

 • Bar grafikleri (ör. Risk öncelik numaralarına göre İlk 10 hata türü, şiddetine göre İlk 5 sebep, vb.)
 • Dilim grafikleri (ör. Durumlarına göre aksiyonlar, türlerine göre kontroller, vb.)
 • Risk öncelik numaralarındaki % azalma
 • Sıklık/şiddet matrisi
 • FMEA/FMRA Gösterge Tabloları

Merkezi Veri Depolama

 • Standart Veri Havuzu
 • Microsoft SQL Server® veOracle®
 • Çoklu kullanıcılar tarafından eş zamanlı erişim
 • Paylaşımlı analiz ayarları ve verileri
 • Esnek kullanıcı erişim seviyeleri

İçe Aktarım Türleri

 • Microsoft Excel®
  • İçe/dışa aktarım için özelleştirilmiş şablon oluşturma ve yönetme
 • RCM++, RBI, MPC ve XFRACAS'tan içe aktarım

Çıktı Dosya Türleri

 • Microsoft Excel® ve Word®
 • Word ve Excel'den *.pdf, *.rtf ya da *.html'ye kolayca dışa aktarım
 • Çizelge ve grafikleri kaydedin (*.jpg, *.gif, *.png ya da *.wmf)

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyon

Çoklu Dil Seçeneği

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Pratik örnek dosyaları
 • Adım-adım Çözümlü Örnek Kılavuzu
 • Teori + Yazılım için eğitimler

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

FMEA ve benzeri uygulalamaları ReliaSoft Xfmea yazılımını kullanarak yapmanın bazı potansiyel alanları ve faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://xfmea.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/xfmea/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.