XFRACAS


ReliaSoft XFRACAS, ayarlanabilirliği son derece yüksek, internet tabanlı, kapalı döngü, kurum genelinde bir Hata Raporlama, Analiz ve Düzeltici Faaliyet Sistemi (Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System – FRACAS) ve çok daha fazlasıdır!

Sistem, olay raporlaması, hata analizi, parça takibi, kök neden analizi, takım bazında problem çözme, faaliyet yönetimi ve ilgili diğer faaliyetleri son derece kolay ve etkin şekilde gerçekleştirmektedir. Eş zamanlı olarak, ürün güvenilirliği, kalite, güvenlik ve riks yönetimi verilerinin birden fazla noktadan edinilip, yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlamaktadır.

XFRACAS Synthesis Platform®'un bir parçasıdır

ReliaSoft XFRACAS Öne Çıkanlar

Pratik Uygulamalar

 • FRACAS proses yönetimi
 • Güvenlik proses yönetimi
 • Uygunsuzluk proses yönetimi
 • CAPA proses yönetimi
 • Risk azaltma yönetimi
 • Proses kontrol sistemi
 • Olay raporlama sistemi
 • Düzeltici faaliyet sistemi
 • Kalite yönetimi
 • Güvenilirlik yönetimi

Desteklenen Prosesler ve Raporlama

 • ISO 9000 ile uyum
 • COPQ gelişimi
 • Saha hataları ve RMAlar
 • Servis&destek geçmişi
 • Müşteri şikayetleri
 • Güvenlik olayları
 • Yazılım ya da üretim hataları
 • Test konuları
 • Kalite konuları
 • Analitikler (ör. Garanti, güvenilirlik)

Problem Çözme Metodolojileri

 • 8D
 • TÖAİK
 • 6 sigma / DFFS (design for six sigma) yaklaşımları
 • Kullanıcı tanımlı (4-8 adımda)

Ayarlanabilir Arayüz

 • Kendi terminolojinizin kolay tatbiki
 • Özel verilerin eklenmesi için alan eklenmesi
 • Açılır seçim listelerinin tanımlanması
 • Kullanıcı izinlerinin gruplanması
 • Kullanıcı portallarının kişiselleştirilmesi

Sistem/Parça/Proses Konfigürasyonu

 • Sistem ağacı ve prosesler
  • Sınırsız dizi/sıra seviyeleri
  • Seri/seri olmayan sistemler

Analiz/Anahtar Ölçüleri

 • Operasyonel kullanılabilirlik
 • Sistem duruşları
 • Hatalar arası ortalama zaman (mean time between failures-MTBF)
 • Kritiklik alanları
 • Kök neden/hata analizi

Müşteri Destek Bilgileri

 • Tam sistem ve garanti detayları
 • Müşteri iletişim bilgileri
 • Parça tamir ve değişimleriyle bütün haliyle olay geçmişi

Düzeltici Faaliyet Yönetimi

 • Rol bazlı iş akımı
 • İlerleme takip raporları
 • Portal ve/veya e-posta üzerinden bilgilendirmeler

Raporlar

 • GUI üzerinden kapsamlı raporlama yeteneği
 • SQL raporlarının esnek olarak ayarlanabilmesi

Rapor Formatları

 • HTML veya XLST
 • *.xls(x), *.pdf, *.rtf, *.csv formatında raporlar
 • *.pdf, *.xls(x), *.rtf, *.mht, *.png, *.jpg, *.bmp, *.tiff and *.gif formatında tablolar

Veri İçe/Dışa Aktarımı

 • Microsoft Excel® ve Access®
 • Metin ya da XML
 • SQL Server® ya da Oracle®
 • OLE DB bağlantısı olan herhangi bir veri tabanı

Entegrasyon

Diğer tüm Synthesis Platform uygulamaları ile entregrasyona ek olarak:

 • FRACAS verilerinin dışa aktarımı veanalizi için Weibull++, ALTA ya da RGA kullanılması
 • XFRACAS ile Xfmea / RCM++ arasında sistem konfigürasyonu ve hata türü/sebep verilerinin paylaşımlı kullanılması

Desteklenen Veri Tabanları

 • Microsoft SQL Server® ve Oracle®

Dahili Kurum Özellikleri

Her şey dahil kurum sistemi; ek modül alınmasına gerek kalmamaktadır!

 • Yönetim
 • İş akışı tanımı
 • Portal ve/veya e-posta üzerinden bilgilendirmeler

Sağlanan Hizmetler

 • Detaylı kullanıcı dokümanları
 • Teori + Yazılım için eğitimler
 • Canlıya geçiş / kurulum servisi

 

Gerçek Uygulamalar için Gerçek Güç

ReliaSoft XFRACAS, ayarlanabilirliği son derece yüksek, internet tabanlı, kapalı döngü, kurum genelinde bir FRACAS sistemi olup; sistemi, organizasyonunuzun belirli ihtiyaçları doğrultusunda, özel bir programlamaya gerek kalmadan, düzenlemenizi sağlamaktadır. FRACAS ve ilgili faaliyetleri yürütmek için XFRACAS yazılımını kullanmanın bazı potansiyel alanları ve faydaları:

Versiyon 10'un Katkıları (Detaylar için https://xfracas.reliasoft.com/version10.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Hızlı başlangıç kılavuzu, daha fazla detay ve örnekler için https://www.reliasoft.com/xfracas/index.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.