YAZILIMLAR

SPAC Danışmanlık, Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerini yürütürken dünya ölçeğinde Endüstri Standardı olarak kabul edilen yazılımlar kullanmakta ve müşterilerine önermektedir. Aşağıda bu yazılımlar sıralanmıştır.

 

MINITAB
Minitab 17 İstatistiksel Analiz Yazılımı
Quality Companion Yalın 6-Sigma ve Süreç İyileşt. Proje Yönetim Yazılımı
Quality Trainer Animasyonlu e-eğitim ile kolay İstatistik Eğitimi
RELIASOFT
Weibull++ Güvenilirlik Ömür Verisi Analizi
ALTA Hızlandırılmış Ömür Testi Analizi
BlockSim RBD (Reliability Block Diagram – Güvenilirlik Blok Diyagramı) ve Hata Ağaçları ile Sistem Analizi
DOE++ Deney Tasarımı ve Analizi
RGA Güvenilirlik Büyüme Analizi
RENO Olasılıksal Olay ve Risk Analizi
Lambda Predict Standartlar Temelinde Güvenilirlik Tahmini
Xfmea FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – Hata Türü ve Etkileri Analizi) ve İlgili Analizler
MPC MSG-3 Bakım Programı Oluşturma (Havacılık)
RCM++ Güvenilirlik Merkezli Bakım
RBI Risk Temelli Denetim
XFRACAS İnternet Tabanlı FRACAS
SOLME
AviX Method Video-based process analysis solution