OpExSys

Opexsys Graphic Logo

OpExSys ile stratejik ve operasyonel mükemmelliği yakalayın

OpExSys (Operasyonel Mükemmellik Sistemi) organizasyonunuzun tüm fonksiyonlarının katılımı ile süreçlerinizin ve çalışanlarınızın sürekli gelişimini hedefleyen, ortak dil ve iletişimi geliştiren, hedef birliği yaratan, standardizasyonu sağlayan, değer yaratan, sistemlerin bütünüdür.

OpExSys'in kazandırdıkları

Faaliyet kar marjınızda büyük oranda yükseliş gözlemlersiniz. Üst yönetim tarafından desteklenen, altyapısı doğru kurulmuş sistemler ile yüksek kar sağlayacağınız bu sistemin başlıca faydaları aşağıdaki gibidir:

Daha Az Hatalı Ürün

Kalite problemlerinin önceliklendirme yöntemleri ile sıralanması ve doğru yöntemlerle çözülmesi ile hatalı ürün sayısını azaltıyoruz. Problemlerin karmaşıklık derecesine, israf ve kayıpların sebeplerine göre uygun metot ve araçları seçerek sahada uyguluyoruz.

Daha Az Arıza

Amormalliklere tepki gösteren, makinasını dinleyen ve sorunlarına çözüm üreten operatörler ile ekipman parça ömrünü arttırmaya yönelik mühendislik çalışmaları yapan, duruşları ve plansız arızi maliyetleri minimize eden bakım kadrosu ile arızaları azaltarak, toplam ekipman verimliliğini maksimize etmenizi sağlıyoruz.

Daha Güvenli Çalışma Ortamı

Etkin trend analizleri, kaza ve hastalıklara yönelik olayın gerçekleştiği yerde detaylı kök neden analizleri, risklerin genel ve adım bazlı, rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetler için detaylı analiz edilmesi ile yaşanan kaza ve kazaya ramak kala sayılarında düşüş sağlıyoruz.

Daha Düzenli ve Yalın Çalışma Ortamı

Görsel yönetimin kuvveti ve 5S’in etkinliği ile kendi kendini yöneten alanlar inşa ediyor, çalışma ergonomisi iyileştirerek kayıplara olan hassasiyet artırıp hatlardaki dengesizlikleri ortadan kaldırıyoruz.

Daha Mutlu Çalışanlar

Yetkinlik fark analizleri ile ihtiyaca yönelik eğitimler organize edilmesi çalışanlarınızın gelişimine katkıda bulunulur ve geleceği garanti altına alınır. Çalışanlarınızın firmaya olan bağımlılığını maksimize etmeye yönelik motivasyon araçlarını adapte ediyoruz. Bu uygulamalar sayesinde mükemmellik sürecinin gerekliliklerini destekleyen organizasyonel yapıyı oluşturuyoruz.

OpExSys Operasyonel Mükemmellik Sistemi grafiği

OpExSys Yapısı

OpExSys, ilk etapta kalite, maliyet, teslimat hızı, işçi sağlığı & iş güvenliği ve çalışan gelişimine odaklanmaktadır. Bu odak noktalarında elde edilebilecek en yüksek başarı, operasyon zincirinin her aşamasında aynı disiplinin sağlanmasından ve aynı hedefe koşulmasından geçmektedir. Uçtan uca tüm süreçlerde mükemmellik bir parola olmaktadır. Mükemmelliği sağlamak için OpExSys tüm süreci 12 ayrı kategori altında iyileştirmektedir.

Operayonel Mükemmellik Sistemi Süreci

Aşama 1

Mevcut Durum Analizi

Firma ihtiyaçlarının 1613 soruluk bir denetim ile belirlenmesi, kayıpların analizi​

Aşama 2

Alt Yapı ve Tasarım

İhtiyaca uygun takımların ve firma stratejisine uygun prensiplerin belirlenmesi

Aşama 3

Planlar ve Hedefler​

Uygulayıcı Takım Faaliyetleri ve Göstergelerin belirlenmesi, Yetkinliklerin belinlenmesi, Takip sistemlerinin kurulumu

Aşama 4

Uygulama, Gözden Geçirme

Uygulayıcı Takım detay uygulamaları, periyodik gözden geçirme, Yetkinliklerin geliştirilmesi

Aşama 5

Denetim ve Yayılım

Faz Denetim Raporu ve Yayılım stratejisinin belirlenmesi

OpExSys Takımları

OpExSys - Sürekli İyileştirme ikonu
Mottomuz: “Takım Ol, Sahaya İn, Problemi / Fırsatı Bul ve Yok Et”
Amaç:
 • Problemlerin karmaşıklık derecesine ve israf & kayıpların sebeplerine göre uygun metod ve araçları seçer ve sahada uygular.
 • İsraf & Kayıp Analiz takımının belirlemiş olduğu temel kayıpları stratejik hedefler ile ilişkilendirerek ortadan kaldırır
 • Kültürel dönüşümü sağlayarak tüm çalışanları aktif olarak problem çözmeye odaklar
OpExSys - Otonom Bakım ikonu
Mottomuz: “Bizim makinamız, bizim fabrikamız”
Amaç:
 • Makina verimliliğini maksimize etmek ve farkındalığı yüksek takımlar yaratmak
 • Amormalliklere tepki gösteren, makinasını dinleyen ve sorunlarına çözüm üreten operatörler oluşturmak
 • Makinasını temizleyen, kontrol eden, yağlayan yani makinasını şımartan bir organizasyonel yapı inşa etmek
OpExSys - Profesyonel Bakım ikonu
Mottomuz: “Güvenilir Ekipmanlar, Verimli Üretim, Kaliteli Ürün”
Amaç:
 • Toplam Ekipman Verimliliğini maksimize etmeye yönelik detaylı kök neden analizleri ile kritik makinalarda üstün performans yakalamak
 • Komponent ömrü arttırmaya yönelik mühendislik ve tersine mühendislik çalışmaları ile profesyonel bakım yaklaşımı oluşturmak
 • Güvenilirlik tabanlı yaklaşım ile duruşları ve plansız arızi maliyetleri minimize etmek ve toplam bakım maliyetini optimize etmek
OpExSys - Saha Mükemmelliği ikonu
Mottomuz: “Sürekli Akış Yarat, Standartları Belirle ve Koru”
Amaç:
 • Görsel yönetimin kuvveti ve 5S’ in etkinliği ile kendi kendini yöneten alanlar inşa etmek
 • Akışın önüne çıkan engellere meydan okuyan, yaratıcı aktiviteler ile kalıcı önlemler alan performansı yüksek alanlar oluşturmak
 • Çalışma ergonomisi iyileştirecek, kayıplara olan hassasiyeti arttıracak ve dengesizlikleri ortadan kaldıracak proaktif takımlar yaratmak.
OpExSys - Yerinde Kalite ikonu
Mottomuz: “Kaliteyi yerinde ve anında gerçekleştir”
Amaç:
 • Kalite problemlerini önceliklendirme yöntemleri ile sıralamak ve doğru yöntemlerle atak etmek
 • Hatayı tespit ederek yakalayan sistemler, hatanın olmasını engelleyecek yapılar ve etkin kontrol sistemleri ile doğru alanda etkin metot yaklaşımı
 • Makina, Malzeme, Metot ve İnsan başlıkları altında etkin problem çözme ve standartlaştırma yöntemleri belirleme
OpExSys - Motivasyon, Eğitim ve Gelişim ikonu
Mottomuz: “Dönüşümü destekleyen, motivasyonu yüksek, kendini geliştiren insanlar”
Amaç:
 • Mükemmellik sürecinin gerekliliklerini destekleyen organizasyonel yapı oluşturmak
 • Yetkinlik fark analizleri ile ihtiyaca yönelik eğitimler organize etmek
 • Gelişim programları ile çalışanı geliştirmek, geleceği garanti altına almak
 • Çalışan bağlılığını maksimize etmeye yönelik motivasyon araçları adapte etmek
OpExSys - İsraf & Kayıp Analizi ikonu
Mottomuz: “İsraflar ve Kayıplar ile keşfet”
Amaç:
 • Bütçelenen ve gerçekleşen arasındaki farkları, sade sistematik yöntemler ile sorgulamak ve sürekli iyileştirme ile atak etmek
 • Detaylı israf & kayıp analizleri ile şirkete değer katacak eksi sürekli iyileştirme bütçeleri oluşturmak
 • İsraf & Kayıpları takip edilebilir kılacak yöntemler geliştirerek zararı başında tespit edip yok etmeye yönelik yaklaşımlar oluşturmak
OpExSys - Stok Yönetimi ikonu
Mottomuz: “Stoklardan arınmış bir işletme, hızlı değere dönüşebilen stoklar ve karlı ürünler”
Amaç:
 • Firmaya uygun akış tipleri ve analitik hesaplamalarla stokları optimum düzeyde tutmak
 • Karlı ve Karsız SKU ayrımlarını analitik düzlemde, tüm ilgili operasyonlar çerçevesinde incelemek
 • Ürün tasarımda karmaşıklığı minimize edecek, karlılığı maksimize edecek ürün konseptlerine yönlendirmek
OpExSys - Mükemmel Ürün ikonu
Mottomuz: “Müşterinin ihtiyacını kazanılmış tecrübe ile harmanlayarak tercih edilir, karı yüksek ürünler”
Amaç:
 • Şirket hafızasını yeni ürün tasarımlarına yansıtacak sistematikler kurgulamak, Müşteri isteği ve proses kabiliyetini hizalamak.
 • Fonskiyonel ve estetik gereklilikleri kaynakları optimize ederek mükemmelleştirmek, 6 Sigma kavramını tasarıma taşımak.
 • Yüksek katma değerli ürünler tasarlamaya yönelik değer analizleri ve değer mühendisliği çalışmaları yapmak
OpExSys - Mükemmel Ekipman ikonu
Mottomuz: “Mükemmel ürünü üretecek mükemmel ekipmanlar”
Amaç:
 • Şirket hafızasını yeni ekipman alımlarında etkin kullanarak, üretim kabiliyetini istekler doğrultusunda maksimize etmek.
 • Verimliliği ve ürün kalitesine etkisi tasarımda garanti edilmiş ekipmanlar inşa etmek.
 • Otonom ve Profesyonel Bakım, Saha Mükemmelliğine faaliyetlerini destekleyen çalışan ve bakımcı dostu makinaları yeni teknolojiler ile tasarlamak, devreye almak
OpExSys - İşçi Sağlığı & İş Güvenliği ikonu
Mottomuz: “Çalışma ortamı ve çalışanı ile örnek işletme. 0 Kaza”
Amaç:
 • Riskleri genel ve adım bazlı, rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetler için detaylı analiz edilmiş, takip edilen sistematikler.
 • Etkin trend analizleri, kaza ve hastalıklara yönelik olayın gerçekleştiği yerde detaylı kök neden analizleri ile kalıcı önlemler almak.
 • Sorumluluğun tüm kademeye yayılımı ile güvenli davranış biçimleri geliştirmek.

Değerlendirme Sistemi

OpExSys Firma Operasyonel Mükemmellik Değerlendirme Sistemi

Opexsys Yetkinlik Değerlendirme
Opexsys Yetkinlik Değerlendirme 2