Yalın

Yalın üretim ve yönetim sistemi grafiği

Yalın ile katma değer yaratırsınız

Yalın, sürekli iyileştirme ve geliştirme sisteminin kurulması için en temel unsurdur. Süreçlerinizdeki katma değersiz işlerden kurtulmak, proseslerinizi hızlandırmak ve topluca verimlilik hareketinin başlaması ve sürdürülmesi için Yalın Üretim ve Yönetim Sistemi’ne ne dersiniz?

Yalın çalışanlarınızın bizzat çalıştıkları alanlarda iyileştirme yapmalarına olanak sağlayacaktır. İleri düzey proses iyileştirmeleri, çalışanların yer aldığı ve desteklediği verimsiz bir sistemi yine çalışanlarla yeniden yapılandırarak gerçekleştirilebilir. Yalın ile başlayıp üzerine yeni araçlar ekleyerek operasyonel mükemmelliğe en doğru yoldan gitmenizi sağlıyoruz.

Genel Uygulama Planı

Uygulamalı Eğitimler

Şirketinizin ihtiyaç duyduğu temel ve ileri araçları stratejinize göre pilot alanlarda ya da şirket genelinde uygulamalı olarak çalışanlarınıza aktarıyor, sonuçları şirketiniz için öğrenilmiş kalıcı derslere dönüştürerek belgeliyor, şirket kültürünü değer üretimi için dönüştürmenize yardım ediyoruz.

Sürdürülebilirlik

Öğrenilen bilgilerin kalıcı iş sonuçlarına dönüşmesi için sürdürülebilirlik, etkin takip ve değerlendirme faaliyetlerini destekleyecek teknolojik çözümler sunuyoruz.

Temel Yalın Eğitimi

Çalışanlarınızın Yalın felsefesinin gücüyle tanıştırarak faaliyetlerini katma değersiz işlerden arındırmalarını sağlayacak temel araçları uygulamalarını sağlıyoruz.

İleri Yalın Eğitimi

Çalışanlarınızın temel Yalın araçları ile başlattığı verimlilik hareketinde karmaşık ve kronik israf ve kayıpları daha ileri araçları kullanarak yok etmelerini sağlıyoruz.

5S ve Görsel Fabrika Uygulaması

Faaliyetlerinizi müşterinizin istediği şartları sağlayacak en verimli, güvenli, esnek ve standart şekilde gerçekleştirebilmeniz için çalışma ortamınızı ve yaklaşımlarınızı yeniden düzenleyerek sapmaları bir bakışta yakalayabileceğiniz şekilde mükemmelleştiriyoruz.

İsraf Kayıp Analizi Uygulaması

“Diagnostik” olarak da anılan bu program ile çalışanlarınızın Yalın gözüyle tüm faaliyetlerinizi değerlendirerek şirketinizde siparişin alındığı andan tahsilatın gerçekleştiği ana kadar tüm israflarınızın yarattığı kayıpların ortaya çıkarılmasını, bunların ortadan kaldırılması için en iyi çözümleri sağlıyoruz.

Hat Dengeleme Uygulaması

Müşterinizin istediği ürün miktarı ve teslim süresine göre her bir iş istasyonunun hızının ayarlanması ve eşitlenmesi ile makine ve iş gücünün verimli kullanılmasını, bunun yanında darboğazların ortadan kaldırılmasını sağlayarak üretim adımlarınız arasındaki dengeyi mükemmelleştiriyor, esnekliğinizi artırıyoruz.

Değer Akış Haritası Uygulaması

Şirketinizdeki süreçlerin şirket ve müşteriye ne kadar değer kattığının, tüm süreçlerin aynı hedefe ilerleyip ilerlemediğinin, süreçlerin güncel değerlere uyumunun, hedeflerden sapmaların, “değer”, “hız” ve “çeviklik” prensipleri ışığında haritalandırılarak incelenmesini ve iyileştirmelerin hızla belirlenerek devreye alınmasını sağlıyoruz.