Aydınlatma Metni

S.P.A.C. MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK BİLG. İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. İNTERNET SİTESİ ÇEREZ KULLANIMI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz, ziyaret ettiğiniz bu sitede aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan çerezlerin kullanımına izin vermektedir. Bu siteyi kullanarak hem çerez hem de kullanıcı sözleşmesi koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

1. Aydınlatma Metni Hakkında

1.1 Yürürlük ve Değişiklik

S.P.A.C. Mühendislik (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olunan mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “https://spac.com.tr/ ” internet sitesinin “Site”) işletilmesi sırasında, Site kullanıcıları/ ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

S.P.A.C. MÜHENDİSLİK olarak, Sitede kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için https://spac.com.tr/s-p-a-c-genel-bakis/gizlilik-ve-guvenlik/ ” adresinde yer alan “S.P.A.C. MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İNŞ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okumanızı tavsiye ederiz.
İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Aydınlatma Metni ile;

  • Kullanılan çerezler, çerez kullanımı ve ilgilinin rızası ile yapabileceğiniz değişiklikler
  • Alınan güvenlik tedbirleri ve
  • Veri sahibinin hakları ve haklarının kullanımı hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1.2 Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Web Tarayıcısı: Web sayfalarının gösterilmesini sağlayan Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari gibi bilgisayar programları.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bir gerçek kişinin, doğrudan ya da dolaylı olarak, özellikle isim, numara, konum verisi, online profil ya da fiziksel, fizyolojik, genetik, psikiyatrik, kültürel ya da sosyal kimlik gibi bir etiket atanması yoluyla tanımlanabilir olduğu durumlarda, kimliği belirli veya belirlenebilir olduğu kabul edilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Çerez Kullanımı: Ziyaretçilerin, hizmet sunduğumuz web sayfasını kullanırken sergilediği davranışlara ilişkin verilerin, toplanarak değerlendirilmesi.

Çerez Teknolojileri: Günlük dosyaları gibi web sunucularımızda saklanan aktivite protokolleri vasıtasıyla ya da piksel, çerez ve benzeri takip teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerdir.

Piksel: Pikseller, numara pikselleri, takip pikselleri, web işaretçisi ya da böceği olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, HTML e-mailleri ya da web sitelerinde bulunan küçük görünmeyen bilgisayar grafikleridir. Bir doküman açıldığında bu küçük resimler, sunucu tarafından yükleme işleminin kaydedildiği internet ortamına yüklenir. Bu sayede bir sunucu operatörü, elektronik postanın ne zaman açıldığını ya da web sayfasının ne zaman ziyaret edildiğini görebilir. Bu işlev, genellikle Javascript gibi programlara erişim sayesinde gerçekleştirilir. Bu yöntemle çerezlerin içeriği, web sitesine erişilen gün ve saat, numara pikselini içeren web sitesinin tarifi gibi bilgisayarınızda yer alan bazı veriler, tanımlanarak aktarılabilir.

2. Çerez Politikası

İnternet sitemizde, sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına Çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmez iseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, bu sitede, çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

2.1 Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez, dünya çapında ağ (World Wide Web) ile bağlantılı olarak, kullanıcının web sayfasını ziyaret ettiği sırada bilgisayarında yerel olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda kullanıcının ziyaret davranışlarına ilişkin veriler kaydedilir. Tarayıcının açılarak web sayfasına yeniden ulaşılması halinde çerez vasıtasıyla web sunucusu kaydedilen verilerin yardımıyla kullanıcının davranışları hakkında bilgilendirilir. Çerezler vasıtasıyla web sayfasında kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ayarlar ile web sayfasının kullanıcıdan bağımsız olarak topladığı veriler bulunabilir. Daha sonra yerel olarak oluşturulan söz konusu metin dosyaları, bunları oluşturan web sunucusu tarafından tekrar okunabilir. Pek çok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul eder. Çerez kullanımını genellikle “tercihler” ya da “Ayarlar” başlığı altında yer alan tarayıcı fonksiyonlarını kullanarak düzenlemeniz mümkündür. Bu yolla, çerezlerin veri kaydetme özelliği etkisizleştirilebilir, rızanıza tabi kılınabilir ya da başka şekillerde kısıtlanabilir. Ayrıca çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Çerezler, Şirketimizin web sitelerini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığı ile cihazınıza depolanır. Bağlandığınız cihaza göre (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) depolanan çerez değişiklik gösterecektir. Şirket sitesini, aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız, kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi algılar ve bu yönde bildirim elde etmeniz sağlanır.

Bağlantı kurduğunuz her bir web tarayıcısının çerez uygulama yöntemleri farklıdır. İnternet tarayıcınızın çerez kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi almak için “yardım” sekmelerini kullanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
  • Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek
  • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVKK’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde, kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda, kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her hâlükârda, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ile paylaşabiliriz. Bazı durumlarda Şirketimiz veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken bize depolama alanı ve sunucularında veri işleme operasyonları gerçekleştirmemizi sağlayan ve tarafımızdan verilen talimatlar doğrultusunda bizim adımıza veri işlemesi yapan yer sağlayıcıların hizmetlerini kullanmaktayız.

2.2 Çerezler Nasıl Kullanılıyor?

Ziyaret ettiğiniz sayfalar, piksel etiketleri aracılığı ile kullanılarak tanıtım faaliyetlerimiz ya da web site optimizasyon çalışmalarımız için kullanılabilir veriler oluşturur. Bu sayede gelen ziyaretçilerin davranışlarını anlamamızda bize yardımcı olur. Şirketimize ait web sitesini ziyaret ettiğinizde bu web sitesi çerezlerini alırsınız. Bu çerezler kişisel kullanım alışkanlıklarınızı alır ancak kimlik bilgilerinize erişim hakkı yoktur.

2.3 İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri Nelerdir?

Şirket, S.P.A.C. MÜHENDİSLİK A.Ş. kurumsal web sitesinde aşağıda açıklanan çerez türlerinin kullanımından yararlanmaktadır.

Oturum Çerezi (Session Cookies)
Çerezin Adı: ASP.NET_SessionId

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

ASP.NET çerezi, kullanıcıya özgü bilgileri depolamak için kullanılan küçük bir metin parçasıdır. Bu bilgiler, kullanıcı siteyi her ziyaret ettiğinde web uygulaması tarafından okunabilir.

Bir kullanıcı bir web sayfasını ziyaret etmek istediğinde, web sunucusu sadece bir sayfa değil, aynı zamanda tarih ve saati içeren bir tanımlama bilgisi gönderir. Bu çerez, kullanıcının sabit diskindeki bir klasörde depolanır.

Kullanıcı web sayfasına tekrar ulaşmak istediği zaman, tarayıcı web sayfasıyla ilişkili tanımlama bilgisi için sabit sürücüye bakar. Tarayıcı, kullanıcının ziyaret ettiği her farklı site için ayrı çerez depolar

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
Çerezin Adı:
_ga
_gat_gtag_UA_129675637_23
_gid

Analitik çerezler, internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir. S.P.A.C. MÜHENDİSLİK, Google Inc. Tarafından sunulan analiz setlerine web sitesinde yer vermektedir. Google, Şirketimizin web sitesi için analiz çerezleri belirler ve bu çerezler sayesinde aktivite raporlamaları çıkarır.

Google, Şirketimiz web sitesinden almış olduğu verileri depolar. Google, yasal mevzuat hükümlerinden dolayı bu verileri, 3. parti kuruluşlar ile paylaşmak durumunda kaldığı zamanlardaki hakkını saklı tutar. Google’ın gizlilik koşulları için detaylı bilgi için www.google.com/pricacypolicy.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

2.4 Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirim?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Şirkete ait web sitelerine eriştiğinizde, bu çerezlerin kullanımına da izin vermiş olursunuz. Çerez/Cookie yönetiminin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla bu kullanımları düzenleyebilir, piksel alımlarını durdurabilirsiniz.

Eğer çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız, bu eylem Şirketimizin web sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Örneğin; sitenin belirli yerlerine erişim sağlayamayabilirsiniz.

Şirkete ait web sitesine giriş yaptığınız her bir cihaz için eşsiz bir piksel kodu oluşturulur. Bu nedenle cihazlarınızın her birinde tarayıcı tercihlerini ayarlamanız, erişim sağlama/engelleme ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi, kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytics
https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings- and-enable-cookie-settings-on-browser
Google AdWords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en- us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
https://www.opera.com/tr/help
Safari
https://support.apple.com/tr- tr/guide/safari/sfri11471/mac

İletişim Bilgileri

Yukarıda belirtilen bilgiler ile ilgili sorularınız için info@spac.com.tr adresine “Çerez Kullanımı ile İlgili Bilgi Talebi” başlıklı bir e-posta atmanız yeterlidir. En kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya makul süre içerisinde (İşbu Aydınlatma Metni açısından 30 gün içerisinde) başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun’un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.