Destek Programları

Desteklenen Faaliyetlerimiz

Hizmet sunduğumuz alanlarda firmaların yapacakları inovasyon ve kalite yatırımlarının desteklenmesine yönelik teşvik programları bulunmaktadır.

Bu programlara ait bilgileri aşağıda bulabilir veya daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslar Arası Rekabetin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından eğitimci kapsamında yetkilendirilmiş bir eğitimci firma olarak, bizimle işbirliği yapan siz değerli firmalarımız, T.C. Ekonomi Bakanlığının desteklediği 2010/8 sayılı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ de yer alan

Şirketlerin bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda, eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenir.

maddesi gereği bir dönemde eğitimin 60 saatlik kısmı için bu destekten faydalanabilirsiniz. Bilgi için bknz;

TURQUALITY Projesi

S.P.A.C. Danışmanlık, 2008 yılı Haziran ayı itibariyle Turquality Projesi kapsamında 2. Sınıf Danışman Firma olarak akredite edilmiştir.

Turquality kapsamında desteklenen Türk Firmaları, 2. Sınıfta yer alan Akredite Danışman Firma’lardan 500.000