ÇALIŞTAYLAR

 

HMN - Yalın Altı Sigma Simülasyon Çalıştayı
Gerçek bir simülasyon ve gerçek bir senaryo üzerinden Yalın Altı Sigma'nın ne olduğunu öğrenmek isteyenler!
DENEY TASARIMI - Proses Optimizasyonunda Deney Tasarımı Uygulaması Çalıştayı
Proses girdileri ve çıktıları arasındaki ilişkiyi modellemek isteyen mühendisler!
AVIX Yazılımı İle Hat Dengeleme
Yazılım Desteği ile Hat Dengeleme ve SMED Uygulamak isteyenler!
YALIN Üretim Felsefesi ve 3 Adet Uygulamalı Çalıştay
Yalın Eğitimlerinde eğlenceli Simülasyon İsteyenler!
Güvenilirlik Mühendisliği Bilgilendirme Çalıştayı
Üretim Proseslerinde Güvenilirlik Analizi Yapabilmek İsteyenler!
İPK - İstatistiksel Proses Kontrol
Proses Girdilerini ölçerek, Proses Çıktılarındaki hatalarını öngörmek isteyenler!

 

HMN - Yalın Altı Sigma Simülasyon Çalıştayı

Gerçek bir simülasyon ve gerçek bir senaryo üzerinden Yalın Altı Sigma'nın ne olduğunu öğrenmek isteyenler!

Tarih - Saat 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30
Çalıştay Süresi 4 Saat
Katılımcı Profili Yalın Altı Sigma metodolojini çok hızlı bir şekilde tanımak ve DMAIC adı verilen (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştir, Kontrol et - TÖAİK) döngüsünü eğlenceli ve çok akıcı bir simülasyonla öğrenmek isteyen şirket çalışanları ve yöneticileri.
Çalıştay Konusu 4 Saat sürecek uygulamalı çalıştay, gerçek şirket süreçlerinden alınmış bir oyun ile başlatılmaktadır. İş süreçlerinde verimsizlikler bulunan bir Kargo şirketinin mevcut durumuna ait performans verileri toplanacaktır. Bu şirkete ait verimsizlik konuları, Yalın Altı Sigma'nın DMAIC metodu ile ele alınarak adım adım incelenecek bazı Yalın Altı Sigma araçları ile performans verilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, Sigma seviyeleri, proses çevrim süreleri, proses verimlilikleri, Poke Yoke… gibi bir çok aracın tanıtımı simülasyon uygulamalarına paralel olarak gerçekleştirilmektedir.
Moderatörler Kerem ORHAN Rıfat Oğuz ÖZBEK Ertan ERSOY

DENEY TASARIMI - Proses Optimizasyonunda Deney Tasarımı Uygulaması Çalıştayı

Proses girdileri ve çıktıları arasındaki ilişkiyi modellemek isteyen mühendisler!

Tarih - Saat 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30
Çalıştay Süresi 4 Saat
Katılımcı Profili Yalın Altı Sigma Metodolojisinin, bilimsel ve istatistiksel araçlarını tanımak ve gerçek bir uygulama ile Deney Tasarımı tekniğini öğrenmek isteyen mühendisler, tasarımcılar ve Ar-Ge çalışanları
Çalıştay Konusu Çalıştay kapsamında; Tam Faktöryel, Kesirli Faktöryel, Deney Tasarımları, Cevap Yüzeyi gibi konular katılımcılara teorik olarak aktarılacaktır. Teorik konuların uygulamasında ise bir mancınık yardımı ile değişik mesafelere yerleştirilen hedefin vurulması amacıyla matematiksel modellemeler gerçekleştirilecektir. Oluşturulacak matematiksel model kapsamında mancınığa ait değişik girdiler ile hedef arasındaki ilişki katılımcılar tarafından minitab yazılımı ile modellenecektir.
Moderatörler Hakan ERDOĞMUŞ İhsan EREN Ali DOĞRUYOL

AVIX Yazılımı İle Hat Dengeleme

Yazılım Desteği ile Hat Dengeleme ve SMED Uygulamak isteyenler!

Tarih - Saat 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30
Çalıştay Süresi 4 Saat
Katılımcı Profili Özellikle üretim hatlarında, hat dengeleme, iş akışındaki operasyonel kayıpları yok etmeyi hedefleyen şirket çalışanları, mühendisler ve yöneticiler.
Çalıştay Konusu Çalıştay kapsamında basit bir üretim hattı oluşturulacak ve üretim hatlarındaki her bir proses adımı videoya kaydedilecektir. AVIX yazılımı kullanılarak video çekimi ile kaydedilen her bir proses adımı hat dengeleme Takt Time, MTM teknikleri kullanılarak yazılım üzerinden analiz edilecektir. AVIX ile yapılan analizler yardımı ile üretim hatlarındaki kapasite artışının kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceği ortaya konacaktır. Üretim hatlarının dengelenmesi, SMED yaklaşımında uygulamalar ve özellikle üretim proseslerinde teslimat süresini azaltarak zaman kazanmayı planlayan kişilerin, bu hedefine nasıl ulaşabileceği YALIN felsefesi kapsamında gösterilecektir.
Moderatörler Birol CÖMERT Bahadır BİLGİ Mehmet Erhan İŞKOL

YALIN Üretim Felsefesi ve 3 Adet Uygulamalı Çalıştay

Yalın Eğitimlerinde eğlenceli Simülasyon İsteyenler!

Tarih - Saat 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30
Çalıştay Süresi 4 Saat
Katılımcı Profili Yalın Üretim sistemlerinde kullanılan tekniklerin, SMED, tek parça akış, hat dengeleme, Yalın tasarım süreleri, 5 S uygulaması… gibi konulara ilgi duyan, şirket içinde iç eğitimlerde çalıştay kullanmak isteyen Sürekli İyileştirme ve Geliştirme çalışanları, mühendis, yöneticileri
Çalıştay Konusu Yalın üretim araçlarının teorik eğitimi sırasında, gerçek uygulamasını içeren 3 farklı çalıştay yapılacaktır. Her bir çalıştay kapsamında 5S, SMED, Hat Dengeleme, Tek Parça Akış… gibi araçların kullanımı, eğlenceli ve eğitici uygulamalarla birlikte katılımcılara aktarılacaktır.
Moderatörler Çağın SEZGİN Abbas ERDENAL Çağatay BAŞDOĞAN

Güvenilirlik Mühendisliği Bilgilendirme Çalıştayı

Üretim Proseslerinde Güvenilirlik Analizi Yapabilmek İsteyenler!

Tarih - Saat 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30
Çalıştay Süresi 4 Saat
Katılımcı Profili Tasarım sürelerinde çalışanlar, müşteri hata oranları ve garanti maliyetlerini yönetmekle sorumlu olan çalışanlar, ürünlerin sahadaki hata oranlarını öngörmeyi isteyen çalışanlar, mühendisler, kalite çalışanları, yöneticiler.
Çalıştay Konusu Çalıştay kapsamında, RELIASOFT yazılımı kullanılarak, ürün tasarımındaki bilimsel hata öngörüsü ile tasarımın nasıl yapılması gerektiği, ürün ömür deneylerinde elde edilen sonuçların, istatistiksel olarak nasıl kullanılacağı, ürün alt gruplarının maliyeti ve ürün saha hata oranlarını nasıl hesaplanacağını ve Reliability Blok Diagramlarının nasıl yapılacağı bilgisine sahip olacaklardır. RELIASOFT ile adım adım, bu bilimsel tekniklerle Güvenilirlik Mühendisliği uygulamaları gerçekleştirilecektir.
Moderatörler Mohamed Altaf JAFFER Burcu YILDIRIM Seçil KALPAKCI

İPK - İstatistiksel Proses Kontrol

Proses Girdilerini ölçerek, Proses Çıktılarındaki hatalarını öngörmek isteyenler!

Tarih - Saat 3 Kasım 2016, Perşembe - 13:30 - 17:30
Çalıştay Süresi 4 Saat
Katılımcı Profili Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, Araştırma Geliştirme ile uğraşan çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler ...
Çalıştay Konusu Eğitimde nitel ve nicel ölçümler için uygulanabilecek kontrol çeşitleri hakkında bilgi verilecektir. İPK felsefesi, Tekli ve Kayan Aralık Grafikleri, X-Bar R, U, Np, P, C... gibi çizelgeler aktarılacaktır. Eğitimler bilgisayar kullanarak yapılacak olup, çalıştaylarda elde edilecek veriler için uygulamalar yapılacaktır. Teorik anlatımları takiben Quincunx adı verilen yazılım simülatörü kullanılarak İPK uygulamasının neden gerekli olduğunu katılımcıların bizzat test etmeleri sağlanacaktır.
Moderatörler Tümer ARITÜRK Birden SİYAHİ Erhan Barış ERGE