Güvenilirlik

Güvenilirlik mühendisliği araçları

Güvenilirlik ile sağlam adımlar atarsınız.

Güvenilirlik, güvenlik ve kalite günümüzün ticari ve endüstriyel süreçlerinde başarıya ulaşmanın anahtar sözcükleridir. Güvenilirlik mühendisliği araçları ile tasarımlarınızın ya da üretim ekipmanlarınızın zamana bağlı performans, güvenilirlik, bakım yapılabilirlik ve desteklenebilirlik gibi özelliklerini etkileyen tüm faktörleri istatiksel ve yönetimsel araçlar ile analiz ederek, yaklaşımlarınızın yeterliliğini ve verimliliğini arttırmanızı destekliyor, teknolojik liderlik ve pazar payı gibi konularda şirketinize avantaj sağlıyoruz.

Göz Atın

Genel Uygulama Planı

Kapsamlı Teorik Eğitimler

Tasarım süreçleri, üretim faaliyetleri, ürün destek, bakım, sistem analizi gibi pek çok alanda güvenilirlik performansınızın ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve yönetilmesi için bütüncül yaklaşımların araçlarını uzmanlarınıza aktarıyor, müşteri ve yönetim beklentilerini karşılarken maliyetleri optimize etmenize yardım ediyoruz.

Sürdürülebilirlik

Öğrenilen bilgilerin kalıcı iş sonuçlarına dönüşmesi için analiz, değerlendirme ve yönetim faaliyetlerinizi mükemmelleştirecek ileri teknolojik çözümler sunuyoruz.

Hata Türü Etki Analizi (HTEA) Eğitimi

Ürünlerinizin, süreçlerinizin ve sistemlerinizin şirketiniz, müşterileriniz ve çevreniz açısından taşıdığı riskleri tespit ederek, bunların sistematik bir yaklaşımla azaltılması ve yönetilmesi için en etkili yöntemleri aktarıyoruz.

Ömür Verisi Analizi

Güvenilirlik Mühendisliği ve Ömür Verisi Analizi

Kavram aşamasından müşteri destek aşamasına kadar tasarımlarınızın, kullanım süresi boyunca fabrikanızdaki ekipmanların taşıdığı risklerin ve hataların istatistiksel yöntemler ve deneyimler ışığında yorumlanması ve yönetilmesi için araçları aktarıyoruz.

Hızlandırılmış Ömür Testi Analizi

Tasarımınızın müşterinize ulaştıktan sonra nasıl performans göstereceğini, garanti ve ürün destek süreçlerinde karşılaşacağınız sonuçları daha kısa sürede yorumlamak için gerçekleştireceğiniz hızlandırılmış ömür testlerinizi planlamak ve yorumlamak için kullanacağınız istatistiksel araçları aktarıyoruz.

Diğer Uygulamalar

  • Ürün Geliştirme için Güvenilirlik
  • Sistem Güvenilirliği ve Bakım Yapılabilirlik Analizleri
  • Güvenilirlik Büyüme Analizi,
  • Standart Temelli Güvenilirlik Tahmini,
  • Güvenilirlik Merkezli Bakım
gibi pek çok alanda da iş ortağımız ReliaSoft ile programlar yürütüyoruz. Detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.